Tilbage til nyhedsliste

Flensborgere i åbent brev til justitsministeren: Stop grænsekontrollen

17. august 2023

En række grænsependlere og lokale politikere fra Flensborg har i et åbent brev til Danmarks justitsminister, Peter Hummelgaard (S), plæderet for en afskaffelse af grænsekontrollen. Brevet kommer i kølvandet på fornyede stramninger af kontrollen i lyset af korankrisen.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Foto: Flickr/News Öresund

Den seneste tids koranafbrændinger i Sverige og Danmark har fået den danske regering til at skærpe indsatsen ved den dansk-tyske grænse. Det meddelte Justitsministeriet i første omgang den 3. august. Siden da er indsatsen blevet forlænget ad to omgange og strækker sig lige nu til den 22. august.

Situationen har fået lokale kræfter i Flensborg til formulere et åbent brev til justitsminister Peter Hummelgaard (S), og ordlyden er tydelig: Grænsekontrol bør være en sidste udvej i kritiske situationer.

”Som pendlere og som indbyggere i denne grænseregion krydser vi grænsen hver dag. Vi er afhængige af dens åbenhed. Vores puls slår i den forbundne grænseregion. Vi appellerer til dig: Stop den fornyede stramning af grænsekontrollen, find en bæredygtig vej for grænseregionen. Følelsen må ikke være, at grænsekontrol er den første og nemmeste beslutning - tværtimod: det skal være ultima ratio. Vi ser frem til at se mere raffinerede antiterrorstrategier blive implementeret af de danske sikkerhedsstyrker. Stop grænsekontrol”, står der i brevet.

Brevet er underskrevet af Sabrina Johansen, grænsependler og administrator af Facebook-gruppen ’Grænsependleriet’, Thiemo Koch, formand for det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) arbejdsgruppe ’Holsten-Hamborg’, Leon Bossen, gruppeformand for De Grønne i Flensborg by, samt Erich Mick og Jürgen Handler fra foreningen ’Grenzgänger e.V’.

I brevet henviser afsenderne til en række udsagn, der betvivler grænsekontrollens effekt, bl.a. en udtalelse fra PET, der i august 2022 ikke mente, at der var bevis for, at grænsekontrol var et effektiv middel til at bekæmpe terrorisme. Der henvises også til en rapport fra december 2022 udarbejdet af Anna Katharina Mangold og Anna Kompatscher, Europa-Universitet Flensborg, der kalder grænsekontrollen for i strid med EU-retten.

”Regeringen og Justitsministeriet giver indtryk af, at grænsekontrol er deres førstevalg, selvom det rammer mange af os dybt i maven. Når politikere kontinuerligt sætter en bom op mellem Danmark og Tyskland, er det ikke rettidig omhu, men et selvmål”, står der i brevet.

I en udmelding fra Justitsministeriet den 9. august fremgår det, at det er efter anbefaling fra PET, at man midlertidigt har skærpet indsatsen ved den dansk-tyske grænse.

”Den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede. Vi står i en alvorlig situation, hvor vi fortsat har behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser for at imødegå de trusler, som Danmark står overfor”, udtaler justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

SSW’s medlem af Forbundsdagen i Berlin, Stefan Seidler, siger til Flensborg Avis, at kontrolforanstaltningerne, som eksisterede på den danske side af grænsen frem til maj i år, var politisk besluttede, ikke baseret på et trusselsbillede og havde karakter af symbolpolitik.

Men han mener, at det forholder sig helt anderledes, når PET kommer med den vurdering, at truslen mod Danmark er øget.

”Hvis PET helt konkret vurderer, at truslen mod Danmark er øget, så bliver vi nødt til at leve med grænsekontrollen, indtil truslen er aftagende igen”, siger Stefan Seidler til avisen.

Den danske regering omlagde ellers grænsekontrollen den 12. maj i år med målet om at gøre generne i hverdagen mindst mulige for grænselandets beboere. En beslutning, der blev modtaget med begejstring i grænselandet.