Tilbage til nyhedsliste

Politiet ophæver skærpet grænsekontrol

23. august 2023

Der er ikke længere behov for en skærpet indsats ved den dansk-tyske grænse. Det meddeler Rigspolitiet.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Foto: Johan Wessman/News Öresund/Flickr

Siden den 3. august har Rigspolitiet vurderet, at det har været nødvendigt med en skærpet indsats ved Danmarks grænser som følge af sommerens koranafbrændinger og de deraf afledte diplomatiske uroligheder.

Men sådan er det ikke længere. Den midlertidige indsats stod til at udløbe i går tirsdag den 22. august, og hen på aftenen meddelte Rigspolitiet så i en pressemeddelelse, at indsatsen ikke forlænges. Det betyder, at grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse igen går på lavt blus, sådan som regeringen meddelte i april måned.

”Vi vil fra fredag (den 12. maj, red.) gennemføre færre stikprøvekontroller på grænsen, end vi har gjort hidtil. Til gengæld vil vi være langt mere til stede i baglandet og gennemføre en styrket indsats mod den grænseoverskridende kriminalitet. En sådan omlægning vil tage tid, før den slår fuldt igennem, da det kræver både uddannelse af personale, indkøb af udstyr og andet”, sagde politiinspektør Jeppe Kjærgaard ved grænsekontrollens omlægning i maj måned.

Det er på baggrund af en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), at Rigspolitiet har taget sin beslutning. En beslutning, som dog hurtigt kan blive ændret, hvis der kommer en ny, mere alvorlig PET-vurdering.

”Politiet og PET holder fortsat et vågent øje med den aktuelle sikkerhedssituation, og hvis situationen tilsiger det, er vi klar til at iværksætte initiativer med henblik på at beskytte landets sikkerhed,” udtaler Peter Ekebjærg, chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, i pressemeddelelsen.

Ophævelsen af den midlertidige skærpede indsats betyder også, at grænsekontrollen mod Sverige ophører helt, som det også var tilfældet før den 3. august.

I grænselandet er grænsekontrollen fortsat til debat uanset formatet. For nyligt sendte en række flensborgere, herunder grænsependlere og lokalpolitikere et åbent brev til Danmarks justitsminister, Peter Hummelgaard (S), hvori de plæderede for en komplet afskaffelse af grænsekontrollen.

”Som pendlere og som indbyggere i denne grænseregion krydser vi grænsen hver dag. Vi er afhængige af dens åbenhed. Vores puls slår i den forbundne grænseregion. Vi appellerer til dig: Stop den fornyede stramning af grænsekontrollen, find en bæredygtig vej for grænseregionen. Følelsen må ikke være, at grænsekontrol er den første og nemmeste beslutning - tværtimod: det skal være ultima ratio. Vi ser frem til at se mere raffinerede antiterrorstrategier blive implementeret af de danske sikkerhedsstyrker. Stop grænsekontrol”, står der i brevet.