Tilbage til nyhedsliste

Folketingets formand genindvier Den Slesvigske Sten

11. juni 2020

Den Slesvigske Sten, der siden 1865 har stået i Jægersborg Dyrehave nord for København til minde om samhørigheden mellem Sønderjylland og Danmark, er blevet genindviet af Henrik Dam Kristensen (S), formand for Folketinget.

Anders Kaare, formand for Grænseforeningen for København og Frederiksberg, og Henrik Dam Kristensen, formand for Folketinget, står ved den nyindviede Slesvigske Sten i Jægersborg Dyrehave.

Henrik Dam Kristensen, formand for Folketinget (t.h.), har den 10. juni genindviet Den Slesvigske Sten i Jægersborg Dyrehave, som han her står ved sammen med Anders Kaare, formand for Grænseforeningen for København og Frederiksberg. Stenen bærer inskriptionen "Intet Danmark uden Slesvig, intet Slesvig uden Danmark."

Foto: Grænseforeningen

Godt 45 personer var onsdag mødt op i Jægersborg Dyrehave syd for Eremitageslottet for at være med til genindvielsen af Den Slesvigske Sten, der bærer inskriptionen ”Intet Danmark uden Slesvig, intet Slesvig uden Danmark”. Det var Grænseforeningen for København og Frederiksberg, der stod bag arrangementet, og Henrik Dam Kristensen, der er formand for Folketinget, holdt genindvielsestalen.

”Det er en inskription, der markerer Sønderjyllands samhørighed med resten af Danmark. Og selvom Sønderjylland var tysk i 56 år efter den katastrofale krig og det frygtelige nederlag i 1864, så er det stadigvæk en vigtig del af vores historie, der selvfølgelig ikke må gå i glemmebogen”, sagde Henrik Dam Kristensen.

Den Slesvigske Sten har fået en tiltrængt renovering, efter at have været udsat for vind og vejr i over 150 år. Blandt andet er inskriptionen blevet malet op med guldskrift. Den Slesvigske Sten blev oprindelig rejst i 1861 til minde om et sønderjyske besøg samme år, hvilket også fremgår af inskriptionen: "Til Minde om Slesvigernes Besøg den 30. juli 1861". Efter endnu et sønderjysk besøg i 1865, blev det tilføjet til inskriptionen: "og den 5. september 1865".

Henrik Dam Kristensen understregede, at historien netop er aktuel, fordi det i år er 100 år siden, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark, og at grænseregionen i dag har en helt særlig status med et dansk og et tysk mindretal på hver sin side af grænsen.

”Det er enestående, at mindretal og flertal kan leve så fredeligt side om side efter flere års strid, og i dag ved jeg, at der er mange mennesker i Syd- og Sønderjylland, Slesvig og grænseregionen, der opfatter det som et sammenhængende område”, sagde Henrik Dam Kristensen.  

Den Slesvigske Sten har en mangefacetteret historie. Udover at være et mindesmærke for sønderjydernes nationale kamp for at blive danske tog også arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet stenen til sig som mødested, efter at politiske friluftsmøder på Fælleden i 1871 blev forbudt af Københavns politimester. Socialdemokratiet holdt således sit første grundlovsmøde ved stenen i 1873, hvilket Henrik Dam Kristensen nævnte i sin tale.

Den historiske kontekst blev efter indvielsen udredt af forhenværende arkivar ved ABA Henning Grelle.

”Her ved stenen er der blevet holdt hundredvis af taler, der alle har handlet om frihed og frihedsrettigheder”, sagde Henrik Grelle, der også nævnte, at litteraten Georg Brandes’ aske blev spredt ved Den Slesvigske Sten efter hans død i 1927.   

Det er Grænseforeningen for København og Frederiksberg, der har taget initiativ til renoveringen af stenen og genindvielsen. Renoveringen af Den Slesvigske Sten er sponseret af TM-Fonden, Grænseforeningen, Grænseforeningen for København og Frederiksberg og Socialdemokratiet.

Læs mere om Den Slesvigske Stens historie i Grænseforeningens leksikon.

Læs om Georg Brandes forhold til Sønderjylland i magasinet Grænsen og i Grænseforeningens leksikon.

Rettelse den 16.6.2020: I den oprindelige nyhed stod, at stenen blev rejst i 1865. Den er blevet rejst i 1861, hvilket er blevet berigtiget.