Tilbage til nyhedsliste

Grænsekontrollen er ændret

12. maj 2023

Der vil fortsat være indrejsekontrol og risiko for kø ved grænsen, selv om en del fokus er flyttes fra indrejsekontrol på grænsen til styrket kriminalitetsbekæmpelse i grænseområdet.

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse bliver omlagt fra i dag fredag den 12. maj.

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse bliver omlagt fra i dag fredag den 12. maj.

Foto: Flickr/News Öresund

Fra i dag, fredag den 12. maj, er grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse lagt om.

Fremover skal indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet styrkes, mens der vil blive gennemført færre indrejsekontroller ved grænsen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Regeringen meddelte EU-kommissionen den 14. april, at grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland fra den 12. maj videreføres i en ny form i en periode på seks måneder frem til den 11. november. Siden har Syd- og Sønderjyllands Politi arbejdet på at omlægge indsatsen.

”Vi vil fra fredag gennemføre færre stikprøvekontroller på grænsen, end vi har gjort hidtil. Til gengæld vil vi være langt mere til stede i baglandet og gennemføre en styrket indsats mod den grænseoverskridende kriminalitet. En sådan omlægning vil tage tid, før den slår fuldt igennem, da det kræver både uddannelse af personale, indkøb af udstyr og andet”, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard.

Der vil fortsat være stikprøvevis kontrol ved samtlige 13 grænseovergange, men politiet vil ikke længere være fast til stede ved grænseovergangene i Kruså, Padborg og Frøslev. Også antallet af stikprøvekontroller i busser og tog vil mindskes.

”Af hensyn til trafiksikkerheden vil det fortsat være nødvendigt for trafikanter at sænke farten ved grænsepassager og ved indrejsekontrol. Derfor vil der fortsat kunne opstå kø ved indrejse i spidsbelastningsperioder. Vi vil som hidtil gøre alt, hvad vi kan for at gennemføre kontrollen så smidigt som muligt. Blandt andet vil vi kunne åbne endnu et spor i Kruså i de perioder, hvor vi ikke gennemfører kontrol”, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard.

Politiet vil derudover have mulighed for at fjerne de nuværende fartbump i Kruså og Padborg i de perioder, hvor der ikke gennemføres kontroller. Hastigheden vil dog fortsat skulle nedsættes ved passage af grænsen. Ved Frøslev Grænse vil selve kontrolområdet blive udvidet frem til udgangen af oktober, så muligheden for at gennemføre kontroller på stedet forbedres.

”Vi arbejder på at finde løsninger, der kan lette trykket i Frøslev, men da der er tale om en motorvej og meget tung trafik kan vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke bruge samme fremgangsmåde som i Kruså og Padborg”, siger Jeppe Kjærgaard.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger til Avisen Danmark, at det ikke er hans vurdering, at omlægningen af grænsekontrollen fører til, at der bliver mindre viden om, hvem der krydser grænsen.

Han påpeger, at migranter skal henvende sig for at søge asyl, og at kontrollen er der for at sikre, at det ikke løber løbsk som i 2015. 

”Samtidig vil den eksisterende grænsekontrol blive suppleret med droner og kameraer, der vil være med til at holde øje med kriminelle grupper, fremmed staters spionage og eventuelle terrortrusler”, siger han til mediet.

Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at hvis trusselsbilledet ændrer sig, vil det være muligt at styrke indrejsekontrollen med kort varsel.