Tilbage til nyhedsliste

Handlingsplan styrker det dansk-tyske samarbejde

21. april 2023

Stærkere samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten om grøn omstilling, klima og bæredygtighed

Torsdag den 20. april underskrev fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (t.h.) ministerpræsident Daniel Günther (midt) og europaminister Werner Schwarz en handlingsplan for 2023-2024. Det skete på mejeriet Naturmælk i Tinglev.

Torsdag den 20. april underskrev fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (t.h.) ministerpræsident Daniel Günther (midt) og europaminister Werner Schwarz en handlingsplan for 2023-2024. Det skete på mejeriet Naturmælk i Tinglev.

Foto: Lene Esthave/Region Syddanmark

Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten har lavet en fælles handlingsplan, som konkretiserer og styrker samarbejdet inden for bl.a. grøn omstilling, digitalisering og uddannelse.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) satte deres underskrifter på handlingsplanen, som gælder for 2023-2024, på et møde hos det økologiske mejeri Naturmælk i Tinglev.

Handlingsplanen er en forlængelse af den fælles erklæring om det regionale samarbejde, som Region Syddanmark og Slesvig-Holsten indgik i 2021.

Et stærkere samarbejde om grøn omstilling, klima og bæredygtighed er en hjørnesten i samarbejdet og står højt på dagsordenen i den dansk-tyske handlingsplan.

”Klimaet kender ingen grænser, og derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder om klima, miljø og grøn omstilling. Det er der et rigtig stort potentiale i,” siger Bo Libergren.

Den slesvig-holstenske ministerpræsident fremhæver, at aftalen udover klima og bæredygtighed også handler om avanceret teknologi.

”I handlingsplanen tager vi fælles fremtidige emner som kunstig intelligens, grøn brint og vedvarende energi op. Samtidig glemmer vi ikke, at gensidig kulturel forståelse og sprog er væsentlige elementer i et vellykket samarbejde”, siger Daniel Günther.

AI (kunstig intelligens) og robotteknologi har stor betydning for både Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Således har Slesvig-Holsten en målrettet AI-strategi, og Danmarks nationale robotklynge, Odense Robotics, har sit hovedsæde i den største by i Region Syddanmark, Odense.

I den fælles handlingsplan tages der skridt til at forstærke samarbejdet om AI og robotteknologi. I marts besøgte delstatens digitaliseringsminister Dirk Schrödter robotklyngen Odense Robotics i Odense, hvor blandt andet digitale teknologier i sundhedsvæsenet var på dagsordenen.

Både på dansk og tysk side er det en udfordring at skaffe tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst når det gælder grøn omstilling og digitalisering. Derfor indeholder den nye handlingsplan forslag om et samarbejde mellem danske og tyske erhvervsskoler med fokus på kompetencer til den grønne omstilling og digitalisering.

Med Interreg-6A-programmet Deutschland-Danmark har grænseregionen et stærkt værktøj til at gennemføre projekter i det dansk-tyske samarbejde og for i fællesskab at forbedre de betydelige udviklingsmuligheder for den dansk-tyske grænseregion.

Der er enighed om, at grænseregionen kun kan styrkes ved at iværksætte fælles projekter og bakke op om konkrete tiltag på tværs af grænsen, og at handlingsplanen udgør et godt grundlag i den henseende.