Tilbage til nyhedsliste

Københavns biskop ved festgudstjeneste: ”Vil vi turde gå over grænser?”

12. januar 2020

Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, var fyldt til næsten sidste plads, da der søndag klokken 10 blev afholdt festgudstjeneste i Vor Frue Kirke i København med deltagelse af Dronning Margrethe.

Dronning Margrethe deltog søndag i en festgudstjeneste i Vor Frue Kirke, København, i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Yderst til højre for Dronningen ses Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), og Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther (CDU).

Dronning Margrethe deltog søndag i en festgudstjeneste i Vor Frue Kirke, København, i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Yderst til højre for Dronningen ses Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), og Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther (CDU).

Foto: Thomas Tolstrup

Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, var fyldt til næsten sidste plads, da der søndag klokken 10 blev afholdt festgudstjeneste i Vor Frue Kirke i København med deltagelse af Dronning Margrethe, den slesvig-holstenske ministerpræsident Daniel Günther, CDU, samt en række ministre og medlemmer af Folketinget og Tysklands ambassadør i Danmark, Detlev Rünger. En række repræsentanter for det tyske mindretal i Sønderjylland og det danske mindretal i Sydslesvig sad også på kirkebænkene.  

Festgudstjenesten blev afholdt i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark og var arrangeret af Københavns Stift i et samarbejde med Grænseforeningen.

Gudstjenesten indledtes med N.F.S. Grundtvigs salme, ”Den signede dag med fryd vi ser”, der afsluttes med verset ”Så rejse vi til vort fædreland”, ligesom Grundtvigs salme ”Kærlighed til fædrelandet”, også blev sunget under festgudstjenesten. Under nadveren sang koret bl.a. ”Det haver så nyeligen regnet”, der var de dansksindede sønderjyders kampsang forud for Genforeningen, og ”Vi bygger broen over grænser”, der vandt Haderslev Stifts Salmekonkurrence i 2019.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, berørte i sin prædiken emner som fædrelandskærlighed, nationalitet og grænser og tog udgangspunkt i Første Verdenskrig og de sønderjyske tab, der gik forud for Genforeningen i 1920.

”Genforeningens historie er i sin nøgternhed og vanskelighed gribende, og den er selvfølgelig omstridt. Grænselandet er præget af, at kulturer filtrer sig sammen, at sprogene er mangfoldige: dansk, tysk, sønderjysk, plat, frisisk”, sagde biskoppen og fortsatte.

”Jeg tror aldrig, det gik helt op for Danmark nord for Kongeåen, at der skete noget uendeligt glædeligt, men det var forbundet med en stor længsel og en stor sorg. Vi forstod nok aldrig helt, hvad det er at være skilt fra sit modersmål og hvilken længsel, dét bragte med sig – og vi forstod slet ikke, at der kom mennesker, der var præget af sorg over død og tab og derfor var præget af den meningsløshed, som tabet af mere end 6.000 unge mænd fra landsdelen på slagmarken efterlod.”   

Herefter fortsatte biskoppen med at gøre rede for, hvordan det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland blev en realitet efter Genforeningen, og hvordan der efter Anden Verdenskrig var dele af det tyske mindretal, der blev nazificeret.

”En frygtelig folkelig, politisk og kulturel fejltagelse i det tyske mindretal måtte for dagen og tages et opgør med; men heldigvis fandtes der hurtigt en vej mod den åndsfrihed, der atter lod mindretallet få skoler og andre kulturelle institutioner. I dag synes jeg også, at det kræver al agtelse for mindretallet at konstatere, at opgøret med fortiden kom indefra og mundede ud i en vanskelig selvkritik, som vi andre kun kan bøje os for og møde med tak, glæde og forståelse”, sagde biskoppen og fortsatte med at fastslå, at begge mindretal i dag er blevet brobyggere og foregangsmennesker i hele Europa.

Biskoppen trak herefter en parallel til søndagens tekst fra Det Nye Testamente, Markusevangeliet, kapitel 10, vers 13-16, hvor det lyder: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres”, hvor Jesus ifølge biskoppen også overskred en grænse, idet disciplene forsøgte at holde børnene væk.

”For himlens skyld, leg!”, sagde biskoppen og fortsatte.

”Om vi er dansk eller tysk, sønderjyde eller slesviger, mindretal eller flertal, foran os står Guds rige – og foran os stor han, til hvis kærlighed, vi er skabt, og som altid leger håb med os.”

”Intet er mere naturligt end at elske sit land og sit sprog og være dybt taknemmelig for sin kultur”, sagde biskoppen og citerede den polskfødte Zygmunt Baumann, der var jøde, for at nationalfølelse nu kan opelskes, der kan glæde sig over sit eget, men ikke lægger afstand til dén med en anden nationalitet, sprog eller kultur.

”Kan vi finde ud af at elske vort land, være europæere med agtelse for hinanden og indtage vores plads som verdensborgere. Vil vi turde gå over grænsen?”, spurgte biskoppen retorisk til sidst og bad efterfølgende i kirkebønnen:

”Giv os mod til at gå over grænser, når det er nødvendigt”.

Dronning Margrethe blev budt velkommen til festgudstjenesten af menighedsrådsformand Anne Dorte Schwarz-Nielsen, Københavns Domkirke, Grænseforeningens formand Jens Andresen, generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen, hvis barnebarn, Dicte på otte år, overrakte en blomsterbuket til Dronningen, Det Sønderjyske Præsidiums formand Thomas Andresen og kirkens præster.

Ved festgudstjenesten sang Vor Frue Kontori under ledelse af kantor og organist Mark Baumann og domorganist Hanne Kuhlmann spillede på orglet.

Dronning Margrethe modtager blomster uden for Københavns Domkirke. Foto: Thomas Tolstrup

Dronning Margrethe modtager blomster uden for Københavns Domkirke.

Foto: Thomas Tolstrup

Dronning Margrethe hilser på Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen. Foto: Thomas Tolstrup

Dronning Margrethe hilser på Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Blomsterpigen Dicte, 8 år, der er barnebarn af Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen, venter på at skulle overrække blomster til Dronningen. Foto: Thomas Tolstrup.

Blomsterpigen Dicte, 8 år, der er barnebarn af Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen, venter på at skulle overrække blomster til Dronningen.

Foto: Thomas Tolstrup.

Dronning Margrethe hilser på Københavns Domkirkes præster. Foto: Thomas Tolstrup.

Dronning Margrethe hilser på Københavns Domkirkes præster.

Foto: Thomas Tolstrup.

Detlev Rünger, Tysklands ambassadør i Danmark, ankommer til festgudstjenesten sammen med sin hustru, Iris Rünger.

Detlev Rünger, Tysklands ambassadør i Danmark, ankommer til festgudstjenesten sammen med sin hustru, Iris Rünger.

Foto: Thomas Tolstrup.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) ankommer til festgudstjenesten.

Foto: Thomas Tolstrup.

Daniel Günther (CDU), Slesvig-Holstens ministerpræsident, ankommer til festgudstjenesten sammen med sin hustru, Anke Günther. Foto: Thomas Tolstrup.

Daniel Günther (CDU), Slesvig-Holstens ministerpræsident, ankommer til festgudstjenesten sammen med sin hustru, Anke Günther.

Foto: Thomas Tolstrup.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ankommer til festgudstjenesten.

Foto: Thomas Tolstrup.

Formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), ankommer til festgudstjenesten.

Foto: Thomas Tolstrup

Helle Thorning-Schmidt, fhv. statsminister, ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Helle Thorning-Schmidt, fhv. statsminister, ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Foto: Thomas Tolstrup.

Margrethe Vestager, ledende næstformand i EU-Kommisionen og konkurrencekommisær, ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Margrethe Vestager, ledende næstformand i EU-Kommisionen og konkurrencekommisær, ankommer til festgudstjenesten.

Foto: Thomas Tolstrup.

Søren Pape Poulsen (K), formand for Det Konservative Folkeparti, MF og fhv. minister, ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Søren Pape Poulsen (K), formand for Det Konservative Folkeparti, MF og fhv. minister, ankommer til festgudstjenesten.

Foto: Thomas Tolstrup.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ankommer til festgudstjenesten. Foto: Thomas Tolstrup.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ankommer til festgudstjenesten.

Foto: Thomas Tolstrup.

Jens Andresen (th.), formand i Grænseforeningen, tager imod Torben Rechendorff, tidligere minister og fhv. formand i Grænseforeningen. Foto: Thomas Tolstrup.

Jens Andresen (th.), formand i Grænseforeningen, tager imod Torben Rechendorff, tidligere minister og fhv. formand i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup.

Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift, går forrest i processionen sammen med Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift. Foto: Thomas Tolstrup.

Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift, går forrest i processionen sammen med Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift.

Foto: Thomas Tolstrup

Dronning Margrethe forlader Københavns Domkirke ledsaget af meningshedrådsformand Anne Dorte Schwarz-Nielsen. Foto: Thomas Tolstrup

Dronning Margrethe forlader Københavns Domkirke ledsaget af meningshedrådsformand Anne Dorte Schwarz-Nielsen.

Foto: Thomas Tolstrup