Tilbage til nyhedsliste

Middelalderhuse opdaget ved Dannevirke

17. august 2023

Udgravningsarbejdet til et nyt, stort museum er i fuld gang ved det historiske forsvarsanlæg Dannevirke. Nu har et hold arkæologer for første gang fundet middelalderhuse i forbindelse med udgravningerne.

Det er et hold fra den slesvig-holstenske fredningsmyndighed Archäologisches Landesamt (ALSH), der har udgravet resterne af to bygninger fra middelalderen nær det historiske forsvarsanlæg Dannevirke.

Det er et hold fra den slesvig-holstenske fredningsmyndighed Archäologisches Landesamt (ALSH), der har udgravet resterne af to bygninger fra middelalderen nær det historiske forsvarsanlæg Dannevirke.

Foto: Archäologisches Landesamt (ALSH)

Der er godt gang i skovlene og gravkøerne ved det historiske forsvarsanlæg Dannevirke ikke langt fra Slesvig by. Området skal nemlig gøres klar til at huse et nyt, stort museum, som A.P. Møller Fonden har doneret 64 millioner kroner til.

Og nu er arbejdet lige blevet en tand mere spændende. For første gang har arkæologer nemlig fundet rester af to middelalderhuse med direkte forbindelse til Dannevirke.

Det skriver Danevirke Museum i en pressemeddelelse.

"Selvom Dannevirke har været genstand for arkæologisk forskning i næsten 200 år, er der aldrig før fundet bygninger knyttet til anlægget”, siger Astrid Tummuscheit, der er den ansvarlige arkæolog fra den slesvig-holstenske fredningsmyndighed Archäologisches Landesamt (ALSH).

”Derfor er vi selvfølgelig enormt glade for dette fund. Både husenes konstruktion og fund af keramik og tegl bekræfter, at disse bygninger blev opført i 1100-1200-tallet. De stammer altså fra det tidsrum, hvor kong Valdemar den Stores gigantiske teglstensmur blev opført og brugt som grænseanlæg ved Dannevirke”, tilføjer hun.

Ifølge den tyske Dannevirke-ekspert havde de to ca. 19 og 16 meter lange huse gavlene ud mod Hærvejen og stod blot ca. 150 meter syd for portåbningen i Dannevirke.

"Derfor har vi en formodning om, at de er en del af transportinfrastrukturen i forbindelse med Hærvejen og Dannevirke. Men om de for eksempel var en slags sidste rasteplads før grænsen eller en toldpost, kan vi nok aldrig få endeligt afklaret. Det er kun bygningernes stolpehuller som har overlevet. Så vi tør ikke håbe på, at vi endnu finder noget i gruberne, som gør det muligt for os at komme det meget nærmere," siger Astrid Tummuscheit.

Resterne fra de to middelalderhuse er fundet tæt ved det historiske forsvarsanlæg Dannevirke. Det, der udgjorde porten, kan ses i baggrunden til højre.

Resterne fra de to middelalderhuse er fundet tæt ved det historiske forsvarsanlæg Dannevirke. Det, der udgjorde porten, kan ses i baggrunden i højre.

Foto: Archäologisches Landesamt (ALSH)

Lars Erik Bethge, leder af Danevirke Museum, er også begejstret for fundet.

"Ved udgravningerne siden 1800-tallet har man stort set ikke fundet spor af mennesker direkte ved Dannevirke bortset fra byggeredskaber og lignende. Derfor er det fantastisk, at arkæologerne har fundet to huse, og at de er direkte relateret til porten. Nu får vi endelig bekræftet vores formodning om, at passagen gennem volden ikke blot har været et bevogtet sted ude på den jyske hede, men at der må have været livlig grænseaktivitet”, siger han.

”Dette sted var jo passagen mellem det europæiske kontinent og Norden i mange århundreder. I middelalderen, mens husene stod der, var det også en del af den europæiske handelsrute via Nordsøen til Danmarks vigtigste handelsby i datiden, nemlig Slesvig. Så disse bygninger føjer et nyt kapitel til vores fortælling om Dannevirke”, tilføjer han.

ALSH-holdet vil nu udgrave og undersøge fundene fra middelalderen frem til midten af august. Udgravningen var i første omgang nødvendig, fordi amtet og kommunen i 2024-2025 vil foretage en udvidelse af den offentlige parkeringsplads til det kommende museum og den arkæologiske park, hvor resterne af det gamle voldanlæg kan ses.

Dannevirke er Nordens største fortidsminde og har siden 2018 været UNESCO-verdensarv sammen med vikingetidens største handelscenter Hedeby. Det historiske danske forsvars- og grænseanlæg består af volde, grave mure og en søspærring med en samlet længde på ca. 30 km, som lukkede af for den jyske halvø på dens smalleste sted.  Dannevirke blev oprettet i jernalderen omkring år 450-500 og benyttet og udvidet gennem vikingetiden og middelalderen over et tidsrum på ca. 700 år. Desuden blev det ombygget og brugt af den danske hær i forbindelse med de to Slesvigske Krige i 1848-50 og 1864 samt reaktiveret af den tyske Værnemagt under Anden Verdenskrig.