Tilbage til nyhedsliste

Mindeord om Karl Otto Meyer

9. februar 2016

Forhenværende landdagsmedlem, Karl Otto Meyer, 87, døde søndag aften i sit hjem i Skovlund. Dermed har det danske mindretal i Sydslesvig mistet en af sine mest markante stemmer. En række personer har skrevet mindeord om Karl Otto Meyer.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V), mener at uden Karl Otto Meyers personlige engagement, ville der i dag ikke være en delstatsregering i Kiel med SSW-deltagelse og fuld ligestilling mellem flertal og mindretal.

”I disse år taler vi meget om, at det dansk-tyske grænseland bør kunne tjene som inspiration andre steder i Europa. Her er vi i løbet af få årtier gået fra konflikt og fjendskab til venskab og samarbejde. Denne udvikling har Karl Otto Meyer en meget stor del af æren for”.

Den slesvig-holstenske Europaminister Anke Spoorendonk, SSW, og SSWs gruppeformand i landdagen i Kiel skriver i et fælles mindeord, at Karl Otto Meyer var den største personlighed i partiets historie.

”Karl Otto Meyer har været med til at opbygge SSW lige fra begyndelsen og sat stort præg på partiet ud fra flere vigtige positioner. Karl Otto har ydet et afgørende bidrag til, at SSW er anerkendt som fuldgyldigt parti, der tager stilling til alle politiske emner”.

Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen, der er henholdsvis formand og generalsekretær for Sydslesvigsk Forening, skriver, at mindretallet er blevet en stor personlighed fattigere.

”I SSF sørger vi – med familie og venner – over at have mistet en stridsmand, der med sine stærke meninger, men også ved at skære tingene ud i pap, skabte opmærksomhed hos os og i Danmark. Ihukommende også, at SSF og Karl Otto ikke altid var enige”.

Kim Andersen, der er formand for Sydslesvigudvalget, skriver, at Karl Otto Meyer for ham var et spændende og varmt menneske, og at han var central i at gøre SSW til et legitimt politisk parti.

”Karl Otto Meyer var også med til placere danske værdier og normer i tysk politik, og det vakte respekt. En fantastisk værdig repræsentant for mindretallet og Sydslesvig”.

Grænseforeningens generelsekretær Knud-Erik Therkelsen skriver, at det er en af de allerstørste kæmper, der er gået bort.

”Karl Otto Meyer har haft enorm betydning for udviklingen frem til fredelig sameksistens. Han formåede virkelig at være en person, politiker og repræsentant, som Slesvig-Holsten har haft tillid til”.

Forhenværende medlem af Europa-Parlamentet Jens Peter Bonde skriver.

”Han repræsenterede ikke blot mindretallets kulturelle interesser, men blandede sig også i den tyske politik med sit mandat som folkevalgt. Han samarbejdede med sine tyske kolleger og så dem ikke som fjender. Han så dem som partnere (...). En kæmpe er gået bort, det er kampen ikke”.

Flensborg Avis skriver, at der er en biografi og en dokumentarfilm på vej om Karl Otto Meyer. Det er Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibiliotek, der står bag. Mogens Rostgaard Nissen skal skrive biografien, og Lars Feldballe Petersen, der også stod bag filmen De glemte danskere, skal lave filmen om Karl Otto Meyer.

Karl Otto Meyers begravelse finder sted fredag d.12. februar 2016 i Nørre Hacksted Kirke.