Tilbage til nyhedsliste

Mindretalscenter i Flensborg fejrer 25-års jubilæum

30. november 2021

En paneldebat om mindretalsrettigheder kan følges på ecmi.de fredag den 3. december kl. 14.

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) blev oprettet i 1996 af den danske regering, den tyske forbundsregering og den slesvig-holstenske delstatsregering.

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) blev oprettet i 1996 af den danske regering, den tyske forbundsregering og den slesvig-holstenske delstatsregering.

Foto: ECMI

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI), der er en forskningsinstitution i Flensborg, har 25-års jubilæum fredag.

Det fejres bl.a. med en paneldebat, ’European Minority Issues: The Road Travelled and the Road Ahead’, hvor bl.a. Loránt Vincze, der er præsident for den europæiske mindretalsorganisation, Federal Union of European Nationalities (FUEN), deltager. Debatten kan følges på ECMI's Facebook-side fredag kl. 14.

I forbindelse med jubilæet har Flensborg Avis interviewet professor Jørgen Kühl, der er formand for ECMI, og direktør Vello Pettai, ECMI. I interviewet fortæller de to, der begge er honorarprofessorer ved Europa-Universität Flensburg, at der er planer om at oprette et masterstudium i europæiske mindretalsforhold ved Europa-Universität Flensburg.

”Vi har et fint samarbejde med universitetet, og det er vigtigt for os, at masterstudiet bliver til noget, for på den måde sikrer vi dyb viden om mindretal i den næste generation”, siger Jørgen Kühl til Flensborg Avis.

ECMI blev oprettet i 1996 af den danske regering, den tyske forbundsregering og den slesvig-holstenske delstatsregering på initiativ af den første slesvig-holstenske grænselandskommitterede Kurt Hamer (SPD). Centeret arbejder tværvidenskabeligt med mindretalsspørgsmål i en europæisk kontekst og skal i denne forbindelse også inddrage de dansk-tyske erfaringer.