Tilbage til nyhedsliste

Mindretalsliv udstilles i landdagen i Kiel

30. september 2021

Mindretalsudstilling i den slesvig-holstenske landdag i Kiel kan besøges frem til 17. oktober

Interessen for udstillingen har allerede siden åbningsdagen været stor.

Interessen for udstillingen har allerede siden åbningsdagen været stor.

Foto: Schleswig-Holsteinischer Landtag

Danevirke Museum i Sydslesvig og Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg er gået sammen om at lave en fælles udstilling om det danske og det tyske mindretals historie. Udstillingen vises i den slesvig-holstenske landdag i Kiel frem til 17. oktober.  

Den fælles mindretalsudstilling fortæller om det danske og det tyske mindretals historie og viser, hvordan forholdet gradvist har ændret sig mellem mindretals- og flertalsbefolkningen. Ud over et historisk overblik beskæftiger udstillingen sig blandt andet med det særlige kulturlandskab, der findes i grænselandet. Igennem fotografiske portrætter, skriftlige statements og videoer kommer mindretalsborgerne til orde, og giver en førstehåndsberetning om mindretalstilværelsen.

Allerede fra åbningsdagen har interessen været stor, hvor både arrangører og besøgende har givet udtryk for at være meget tilfredse med udstillingen, beretter avisen Der Nordschleswiger.

”Jeg er glad for den store interesse. Det viser, hvor langt vi er kommet”, siger Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) til avisen.

Landdagen står sammen med Investionsbank Schleswig-Holstein for udstillingen, der er en del af deres fælles udstillingsrække ”Kulturland Sleswig-Holsein”.

”Det, de to museer viser og anskueliggør på en særlig måde - det danske og det tyske mindretals hundredårige historie - er under alle omstændigheder tidløst og tidløst aktuelt”, siger Landdagens vicepræsident Kirsten Eickhoff-Weber, ifølge Landdagens hjemmeside.

Udstillingen skulle oprindeligt have været vist i marts 2020, men måtte udskydes på grund af coronapandemien. Udstillingen åbnede den 14. september og kan ses frem til den 17. oktober. Der er gratis entré.