Tilbage til nyhedsliste

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig lukker

25. maj 2021

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig i Flensborg, der siden 1997 har informeret om Norden i det dansk-tyske grænseland, lukker ved udgangen af 2021 

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig har eksisteret i Flensborg siden 1997.

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig har eksisteret i Flensborg siden 1997.

Foto: Logo

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig har siden 1997 med kontor i Flensborg formidlet det nordiske i det dansk-tyske grænseland. Men den 31. december drejer kontoret nøglen om.

Årsagen er, at Folketingets Sydslesvigudvalg, der de seneste år har finansieret over 60 procent af kontorets drift, har meddelt, at støtten på godt 685.000 kr. i 2020 fjernes fra 2022. Allerede i år er Sydslesvigudvalgets støtte blevet reduceret med godt 177.000 kr. På den baggrund har Nordisk Infos bestyrelse besluttet at lukke kontoret.

Bestyrelsesformand Anke Spoorendonk, der også er formand for Foreningen Norden Sydslesvig, er ked af, at kontoret må lukke.   

”Nordisk Info er et lille videnscenter om det nordiske samarbejde, som vi i Sydslesvig har kunnet trække på siden 1997. Kontoret har taget initiativ til projekter, der belyser den nordiske dimension i samfundslivet. Det har vi sat højt i Sydslesvig, hvor vi ser os selv som en del af Norden og samtidig som porten til Europa. Nordisk Info formidler netop dette, hvordan vi kan se os selv som en del af det nordiske samarbejde. Det går tabt, når kontoret må lukke”, siger Anke Spoorendonk.

Nordisk Info har bl.a. stået bag et projekt, der hentede den nordiske litteraturfestival ’Litteraturfest.nu’ til grænselandet. I dag lever projektet videre i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig under titlen ’Ord fra Nord’.

Også i Folketingets Sydslesvigudvalg ærgrer man sig over, at Nordisk Info nu lukker. Udvalgets formand, Christian Juhl (EL), understreger overfor Flensborg Avis, at udvalget netop har varslet, at støtten bliver fjernet, for at der kunne findes en løsning. Men han understreger, at pengene skal findes et andet sted.

”Det er ikke Sydslesvigudvalgets opgave at finansiere Nordisk Info, selv om vi har gjort det i en årrække. Nordisk Ministerråd er også blevet spurgt, om rådet ville øge deres støtte. Uden held”, siger Christian Juhl til Flensborg Avis.

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig er det sidste af i alt otte nordiske informationskontorer, der af Nordisk Ministerråd blev åbnet i 1990’erne, der nu lukker. Senest lukkede kontoret i Norge med udgangen af 2020.

”Nordisk Ministerråd har skiftet strategi. Det kan vi iagttage. Og for mig at se er der nu brug for en nordisk strategi, der kan sikre den folkelige opbakning”, siger Anke Spoorendonk.

Senest har Bertel Haarder (V), der er præsident for Nordisk Råd, opfordret det danske mindretals organisationer til at gå sammen om at redde Nordisk Info. Men selvom organisationerne har vist sig velvillige til at støtte op om den nordiske formidling i Sydslesvig, mener Anke Spoorendonk ikke, at der kan findes den nødvendige økonomi til at drive kontoret videre. Hun vil nu gå i dialog med de sydslesvigske organisationer, om hvordan formidlingen om Norden i Sydslesvig kan fortsætte fremadrettet.