Tilbage til nyhedsliste

Nu søges der om penge til zeppelinmuseum

3. februar 2023

Tønder Kommune satser stort og medfinansierer 100 millioner kroner til museum om den tyske zeppeliner-base, der lå i det nuværende Sønderjylland.

Ifølge det nye visionskatalog vil museet se ud som følgende.

Ifølge det nye visionskatalog vil museet se ud som følgende.

Illustration: Thøgersen & Stouby/Tønder Kommune

Der skal samles 370 millioner kroner sammen for at realisere et enestående sønderjysk museumsprojekt. Tønder Kommune lægger selv 100 millioner kroner i at få lavet et museum dér, hvor den nordligste zeppelinerlufthavn i det tyske kejserrige lå.

Jyllands-Postens Fond har skudt en million kroner i projektet. Nu skal kommunen ud at finde resten af finansieringen med det nye visionskatalog ’Grænseløse Himmel’ i hånden.

Tønder husede i tiden 1914-18 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser. Basen var placeret få kilometer nord for byen og var nærmest en selvforsynende lille by med eget gas-, vand- og varmeværk.

Zeppelin- & Garnisons Museum Tønder blev indviet den 8. maj 1999 og ligger i umiddelbar nærhed af det gamle baseområde, men det udnytter i sin nuværende form slet ikke det potentiale, der er i historien om zeppelinerne.

Visionskataloget ’Grænseløse Himmel’ beskriver, hvordan et nyt og tidssvarende museum, som skal tiltrække 100.000 besøgende om året, kommer til at tage sig ud.

”Hvis Sønderjylland skal opnå sit fulde potentiale som turistdestination, er én af forudsætningerne, at området har et alsidigt og spændende oplevelsesudbud. Et oplevelsesudbud, der samtidigt spiller ind i den unikke position, som Sønderjylland har, og som derved er med til at forstærke fortællingen om en helt særlig landsdel i Danmark. Og netop dét gør et oplevelsescenter med udgangspunkt i den historiske Zeppelinerbase i Tønder. Ikke alene vil centeret kunne formidle den autentiske historie om Zeppelinerne; det vil også kunne sætte fokus på Sønderjyllands særlige situation under Første Verdenskrig”, er direktør for Destination Sønderjylland, Karsten Justesen, citeret for at sige i kataloget.

Det nye oplevelses- og formidlingscenter søger i sin arkitektur at trække på referencer fra både zeppelinerne og hangarerne uden at kopiere nogle af dem.

”Kombinationen af den lette zeppeliner og den jordbundne hangar kalder vi for en ’Zepgar’”, hedder det i ’Grænseløse Himmel’.

”Zepgaren er sin egen, men giver mindelser om både zeppelinerne og de imponerende bygninger, der husede dem. Bygningen lander ved siden af den tilbageværende flyhangar og oplevelses- og formidlingscenterets store 10-kantede gavlvindue giver derfor udsigt ud langs den oprindelige landingsplads for de tyske fly. Zepgaren indeholder, i den ene del af bygningen, et stort åbent udstillingsrum i fuld højde med plads til frithængende fly og en zeppeliner-gondol. Her træder metalkonstruktionen tydeligt frem og den polygonale form leder tankerne hen mod basens oprindelige fartøjer”, skrives der videre i visionskataloget.

Desuden kan man gå på opdagelse i barakbyen, og Zepgaren får en restaurant, der kan tilbyde mad til de besøgende eller en kaffepause til forbipasserende på vandretur i området, der kan benytte caféen uden at indløse billet til oplevelserne i Zepgaren.

“Basen i Tønder er på verdensplan som helhed betragtet enestående, og der findes ikke sammenlignelige anlæg, hverken i Danmark eller i Tyskland, eftersom alle militære anlæg i det tyske rige blev helt fjernet efter Tysklands nederlag. Kun fordi luftskibsbasen kom til Danmark ved grænsedragningen i 1920, fik en del af bygningerne lov til at blive stående,” skriver Mogens Jensen i bogen ’Zeppelinbasen i Tønder’, som er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i 2020.

Nu handler det så om at få samlet de sidste par hundreder millioner kroner sammen, så museet kan åbnes som planlagt i 2028.

Den overordnede styring af Zeppelin Tønder sker i en såkaldt politisk styregruppe, som ud over en bred politisk forankring også har repræsentation fra Naturstyrelsen, som driver Soldaterskoven, hvor fortidsminderne befinder sig, og fra det lokale garnisonsmuseum. Formand for styregruppen er Tønder Kommunes borgmester, Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).

Artiklen er rettet tirsdag den 21. februar: Jyllands-Postens Fond har bevilliget en million kroner til projektudvikling af projektet og de er strategisk partner. De har ikke bevilliget 20 millioner kr.