Tilbage til nyhedsliste

Ny bog fortæller Grænseforeningens 100-årige historie

27. november 2019

Mandag den 2. december udkommer bogen Grænsen, folket og staten, der fortæller Grænseforeningens 100-årige historie.

Axel Johnsen, ph.d., er afdelingschef i Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland. Han er også forfatter til en række bøger, herunder 'Dannevirkemænd' og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition 1920-1940'.

Axel Johnsen, ph.d., er afdelingschef i Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland. Han er også forfatter til en række bøger, herunder 'Dannevirkemænd' og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition 1920-1940'.

Arkivfoto: Thomas Tolstrup

Den 2. november 2020 fylder Grænseforeningen 100 år. I den anledning har historiker Axel Johnsen skrevet bogen Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020, der på 400 sider fortæller om foreningens omskiftelige og til tider dramatiske historie tæt på magten.

”Grænseforeningen har som ingen anden formået at hverve Folketingets politikere ind i egne rækker og gøre sin indflydelse gældende i den danske centraladministration på ét bestemt område, nemlig sydslesvigpolitikken”, har Axel Johnsen udtalt i et interview om bogen i magasinet Grænsen fra oktober.  

Bogen, der udkommer mandag den 2. december, blev præsenteret i går tirsdag ved en reception hos forlaget Gyldendal, der udgiver bogen. Ved bogreceptionen deltog bl.a. Grænseforeningens formand Jens Andresen, og de tidligere formænd Mette Bock (2014-16) og Torben Rechendorff (2000-05) samt Kim Andersen, dansk generalkonsul i Flensborg.

Axel Johnsen, ph.d., er afdelingschef i Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland. Han har tidligere skrevet bogen Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition 1920-1940.

Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020 kan købes i landets boghandler.