Tilbage til nyhedsliste

Ny online foredragsrække om grænselandet

9. april 2021

Historiker Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, indleder en ny online foredragsrække om ”Grænselandet i 100 år”, arrangeret af Grænseforeningen. Se med hjemmefra torsdag den 15. april kl. 19.30, når Axel Johnsen, der er forfatter til bogen ’Grænsen, Folket og Staten’ fortæller om Grænseforeningens historie, der er tæt forbundet med det dansk-tyske grænseland.

Historiker Axel Johnsen indleder torsdag den 15. april kl. 19.30 en ny online foredragsrække om grænselandet, arrangeret af Grænseforeningen.

Historiker Axel Johnsen indleder torsdag den 15. april kl. 19.30 en ny online foredragsrække om grænselandet, arrangeret af Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Grænseforeningen præsenterer i den kommende tid en række online foredrag om ”Grænselandet i 100 år” i anledning af 100-året for Genforeningen, der fejres officielt frem til 15. juni 2021.

Foredragsrækken indledes torsdag den 15. april kl. 19.30, når historiker Axel Johnsen, der er forfatter til bogen ’Grænsen, Folket og Staten’, vil fortælle om Grænseforeningens historie, der er tæt forbundet med det dansk-tyske grænseland.

Axel Johnsen forklarer, at han i foredraget, der vil vare en halv time, vil komme ind på de store træk i Grænseforeningens historie gennem 100 år:

”Grænseforeningens historie afspejler på mange måder den historiske udvikling, der har været i grænselandet siden Genforeningen i 1920. I Grænseforeningen udspilledes den fortsatte kamp for en grænseflytning i 1920’erne. Siden fulgte frygten for Hitler og den håbløse kamp mod det danske mindretals undergang i 1930’erne”, siger han og fortsætter:

”Efter 1945 spillede Grænseforeningen en hovedrolle i opbygningen af sydslesvigernes organisationer under ledelse af den legendariske formand, Holger Andersen. Dernæst fulgte en vanskelig tid i 1960’erne og 1970’erne, hvor Grænseforeningens medlemstal raslede ned, og i årene derefter fugte en stræben efter at finde en ny identitet. Nu er spørgsmålet, hvad Grænseforeningens opgave er i de næste 100 år”.