Tilbage til nyhedsliste

Oversømarch markerer fred og venskab efter 160 år

7. februar 2024

160 år efter krigen i 1864 gik tyskere, østrigere og danskere sammen fra Flensborg til Sankelmark, hvor tre mindesmærker står. Det skete i forbindelse med den traditionelle Oversømarch for at markere det gode venskab og naboskab, der hersker i dag.  

Trods regn, blæst og kulde var der mange deltagere i marchen, der sluttede ved mindesmærkerne i Sankelmark.

Trods regn, blæst og kulde var der mange deltagere i marchen, der sluttede ved mindesmærkerne i Sankelmark.

Foto: Sydslesvigsk Forening (SSF)

Der var musik ved Slesvigske Musikkorps fra Haderslev, der var politisk deltagelse på højt niveau i skikkelse af præsidenten for den slesvig-holstenske landdag, Kristina Herbst. Der var endda en østrigsk delegation med, da Oversø-marchen blev holdt i går den 6. februar for at mindes slaget ved Sankelmark, der var en del af krigen i 1864. 

Det internationale fremmøde var i anledning af, at det i år er 160 år siden, at en af de første træfninger i Anden Slesvigske Krig mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden side fandt sted. 

Den danske hær var den 5. februar brudt op fra Dannevirke og var på tilbagetog mod Dybbøl. Et østrigsk rytteri blev om formiddagen den 6. februar sendt efter den danske hær, hvis bagtrop forskansede sig i det smalle pas ved Sankelmark, hvor Hærvejen løber mellem et højdedrag mod øst og Sankelmark Sø mod vest. 

Efter kampen gik borgere fra Flensborg til Oversø, hvor de hjalp til med forsyningen af de sårede. De indsamlede blandt andet penge og fødevarer. Nogle af dem gik efterfølgende sammen og grundlagde en forening, der skulle holde mindet om slaget og borgernes humanitære indsats i live.  

Foreningen blev senere til ‘Stammkomitee von 1864’, og mens den tyske og den danske side før i tiden markerede slaget hver for sig, har Stammkomitee og det danske mindretals kulturelle organisation, Sydslesvigsk Forening (SSF), de seneste år stået for arrangementet i fællesskab.  

Sankelmark-marchen går fra Flensborgs centrum til Sankelmark, cirka syv km syd for Flensborg, hvor der nedlægges kranse ved mindesmærkerne.  

Mindehøjtideligheden startede på pladsen foran Europa-Universitetet i Flensborg, beretter SSF på sin hjemmeside. Her bød formanden for ’Stammkomitee von 1864’, Johannes Petersen, velkommen.  

Turen gik derfra til det tyske mindesmærke ’Denkmal am Walde’, hvor der blev lagt kranse. Næste stop var et danske mindesmærke, hvor der også blev lagt kranse og sunget et vers af den danske nationalmelodi, ’Der er et yndigt land’.  

Den officielle del sluttede ved det østrigske mindesmærke, hvor den tidligere tyske oberst Dieter Allesch holdt tale, og man sang første vers af ‘Schleswig-Holstein-Lied’. 

Ifølge Flensborg Avis sagde oberst Dieter Allesch, at der alene i første halvdel af det 19. århundrede var 100 slag mellem europæiske folk, og i det 20. århundrede så vi de største menneskeskabte militære katastrofer nogensinde.  

”Og har vi så lært noget i det 21. århundrede? Ser man på ’vores vesteuropæiske græs’, må svaret være ja, og skulle man tvivle på Europa og vigtigheden af at holde sammen og holde fast i freden, skal man bare besøge en soldaterkirkegård”, sagde han.