Tilbage til nyhedsliste

Samlivet i det dansk-tyske grænseland er nomineret til UNESCO-liste

1. april 2020

Den dansk-tyske mindretalsmodel er efter flere års arbejde blevet nomineret til UNESCOs liste over immateriel kulturarv.

Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske grænseland kan blive UNESCO-kulturarv i 2021.

Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske grænseland kan blive UNESCO-kulturarv i 2021.

Foto: Grænseforeningen

Når UNESCO i slutningen af 2021 skal afgøre, hvad der fremover kan kaldes for immateriel kulturarv, er det dansk-tyske grænseland med i puljen. Det står klart, efter at kulturminister Joy Mogensen (S) og Michelle Müntefering (SPD), tysk viceminister for international kulturpolitik, tirsdag underskrev en fælles dansk-tysk ansøgning.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra Det Tyske Udenrigsministerium, Slesvig-Holstens Ministerium for Uddannelse, Videnskab og Kultur, det danske mindretals kulturorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF), det tyske mindretals paraplyorganisation Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) og Tysklands UNESCO-Kommission.

De to ministre glæder sig over, at Danmark og Tyskland er gået sammen om ansøgningen og kalder grænselandet for et forbillede for fredeligt samliv.

”Det dansk-tyske grænseland er et helt unikt eksempel på, hvordan to landes befolkninger har kunnet leve i fredelig sameksistens på trods af skiftende grænsedragninger”, udtaler Joy Mogensen i pressemeddelelsen og suppleres af sin tyske kollega:

”Samlivet i det dansk-tyske grænseområde er en succeshistorie, fordi regionen er vokset og blevet en modelregion for fredelig sameksistens. Kulturens kraft har bidraget afgørende til, at grænserne i regionen ikke adskiller, men forbinder”, siger Michelle Müntefering.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen har det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland lagt mange kræfter i at få samlivet i grænselandet nomineret til UNESCO. At det er lykkes at lave en fælles dansk-tysk ansøgning kalder Gitte Hougaard-Werner, formand for SSF, for et stort skridt for hele grænseregionen og det dansk-tyske samarbejde.

”Vi er nået derhen, hvor vi kan vise andre grænseregioner, at det kan lade sig gøre at gå fra fjendskab til venskab uden at give afkald på kulturel og sproglig autonomi”, siger hun.

Hinrich Jürgensen, formand for BDN, mener, at en UNESCO-optagelse vil give opbakning til at sikre den kulturelle mangfoldighed i grænselandet i de kommende generationer.

”Vi har i fællesskab bevæget os væk fra voldsomme og uforsonlige konflikter. Men vi skal huske på, hvor vi kommer fra, og at det opnåede ikke er en selvfølge”, siger han.

Det var fhv. kulturminister Bertel Haarder (V), der i 2016 ved De Danske Årsmøder i Sydslesvig, fremlagde ideen om, at den dansk-tyske mindretalsordning burde optages på UNESCOs liste over immateriel verdenskulturarv. Ideen blev sidenhen taget op af det danske og det tyske mindretal og støttet fra både dansk og tysk side.

Det var oprindeligt planen, at ansøgningen skulle være sendt sidste år, så grænselandet kunne blive UNESCO-kulturarv i genforeningsåret 2020. Men omfanget af kravene til ansøgningen gjorde, at det danske mindretal og det tyske mindretal valgte at udskyde ansøgningen et år, så man var sikker på at opfylde alle krav. 

Det er den mellemstatslige UNESCO-komité for beskyttelse immaterielle kulturarv, der i slutningen af 2021 afgør, om den dansk-tyske ansøgning fører til optagelse.