Tilbage til nyhedsliste

Skoler i Sydslesvig skal spare

30. oktober 2019

Lærere i Sydslesvig underviser mindre end deres kolleger i Danmark og tjener samtidigt mere. Det er en del af forklaringen på, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig har haft underskud i regnskabet, viser en ny analyse. 

Lærere i Sydslesvig underviser mindre end deres kolleger i Danmark og tjener samtidigt mere i gennemsnitsløn. Det er en del af forklaringen på, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig har haft underskud i regnskabet, viser en ny analyse.

Lærere i Sydslesvig underviser mindre end deres kolleger i Danmark og tjener samtidigt mere i gennemsnitsløn. Det er en del af forklaringen på, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig har haft underskud i regnskabet, viser en ny analyse.

Foto: Modelfoto/Colourbox

Lærerne i Sydslesvig underviser væsentligt mindre end lærerne i Danmark, og det er en del af forklaringen på, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig har haft underskud i regnskabet. Sådan lyder det i en økonomianalyse, som analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre har udarbejdet for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

I rapporten, der blev offentliggjort mandag, fremgår det, at den gennemsnitlige lønomkostning pr. årsværk for lærerne er steget med 4,7 procent fra 2015 til 2018, mens tilskudssatserne fra Danmark og den slesvig-holstenske delstat kun er steget med 2,2 procent.

”Det er en forskel, som Skoleforeningen er uden indflydelse på, men som de er nødt til at effektivere sig ud af for at sikre en årlig balance mellem udgifter og indtægter”, lyder det i analysen.

Ifølge analysen er gennemsnitslønnen for Skoleforeningens grundskolelærere næsten 12 procent højere end gennemsnitslønnen for folkeskolelærer i Danmark. Samtidig underviser lærere i Sydslesvig mindre end deres kolleger nord for grænsen: 672,2 klokketimer om året, mens lærere i Danmark underviser i 780,4 klokketimer.

”Det svarer til en forskel på ca. 4,5 mio. euro, hvis lærerne underviser på samme niveau som i Danmark. Undervisningstiden er aftalebelagt og står næppe til at ændre på kort sigt, men forskellen synes uholdbar”, står der i rapporten.

Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, skriver i en leder tirsdag, at diskussionen om skolelukninger har taget en ny drejning, og han opfordrer Skoleforeningen og de sydslesvigske fagforeninger til at se indad.

”Undskyld os, men dén bliver altså svær at forklare. Kan man både tjene mere og undervise mindre? … De sydslesvigske fagforeninger skal kende deres besøgelsestid nu. Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares”, lyder det i lederen.

Skolelukninger til debat

Skoleforeningen har de seneste år kæmpet med et voksende underskud. I 2018 var underskuddet på 1,7 millioner euro svarende til ca. 12,7 millioner danske kroner. Dette førte i oktober 2018 til varslinger om, at de danske skoler i Vestermølle, Risby, Kobbermølle og Bøl-Struktstrup skulle lukkes. Siden da har det været diskuteret i det danske mindretal, hvorvidt skolelukninger er en god idé. Skolelukninger er også et tema i økonomianalysen:

”Moos-Bjerre har ud fra en ren økonomisk analyse vurderet, at 7 skoler er så dyre i drift, at foreningen bør overveje dem lukket. Det vil forbedre foreningens økonomi mærkbart og fuldstændigt løse den aktuelle økonomiske ubalance”, fremgår det i rapporten.

Hovedkonklusioner i Moos-Bjerres økonomianalyse kan læses her

Hele rapporten kan læses her