Tilbage til nyhedsliste

Sønderjyllands historie belyst fra mange vinkler

16. december 2021

Sønderjyske Årbøger 2021 indeholder erindringsskrivelse af tidligere formand for Grænseforeningen, Jens Andresen, og historiske artikler om alt fra fiskeri i 1600-tallet i Haderslev til dansksindede soldaters pligtforståelse under Første Verdenskrig.

Sønderjyske Årbøger 2021 har på forsiden et maleri med et motiv fra Christiansborg Slot, hvor der efter 1920 blev indrettet en systue, hvor der blev syet dannebrogsflag til de sønderjyske flagstænger.

Sønderjyske Årbøger 2021 har på forsiden et maleri med et motiv fra Christiansborg Slot, hvor der efter 1920 blev indrettet en systue, hvor der blev syet dannebrogsflag til de sønderjyske flagstænger.

Foto: Historisk Samfund for Sønderjylland

”Ka’ han snak dansk?”

Sådan spurgte Jens Andresens bror, Svend, 6 år, da han kom hjem fra skole den 3. december 1956 og fik meddelelsen om, at de havde fået en ny lillebror.

Jens Andresen, født 1947, der bl.a. er tidligere medlem af Amtsrådet i Sønderjylland og tidligere formand for Grænseforeningen og dertil opvokset i Agtrup lige syd for den dansk-tyske grænse, fortæller levende sine erindringer i Sønderjyske Årbøger 2021.

Jens Andresens farmor, der var af tysk familie, og farfar havde været med til at starte det danske mindretals organisationer i Sydslesvig efter 1920, og to af hans farbrødre var ansat som lærere ved de danske skoler i Sydslesvig. Hans mors familie var dansk, men en del af familien var komme til egnen omkring Agtrup som kartoffeltyskere. På både mødrene og fædrene var der mænd, der var soldater i tysk tjeneste under både Første og Anden Verdenskrig.

På den baggrund kan det ikke undre, at danskheden har spillet en stor rolle i Jens Andresens liv. Alligevel endte han med at fraflytte Sydslesvig og komme på afstand af det danske mindretal og blive en del af en dansk flertalskultur nord for grænsen. Det beskriver Jens Andresen således i sine erindringer.

”Om det var studenteroprøret i 1968 og årene derefter, eller om det havde baggrund i min opvækst i Sydslesvig, så blev det i løbet af studietiden mere og mere klart for mig, at jeg ikke skulle tilbage til Sydslesvig igen. […] Jeg havde fået en trang til bare at være en del af flertallet. Jeg var dansk – og ville bare være en helt almindelig dansker. Hverken mere eller mindre.”

I Sønderjyske Årbøger, der har været udgivet siden 1889 og i dag udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, kan man som læser stifte bekendtskab med så forskellige emner som fiskeri, dæmninger og sluser i Hejlsminde, Bankel og Slivsø ved Haderslev i 1600-tallet til dansksindede soldaters pligtforståelse og selvopfattelse under Første Verdenskrig.  

Sønderjyske Årbøger 2021 er sendt ud til Historisk Samfund for Sønderjyllands 2.000 medlemmer, men kan også købes på Historisk Samfund for Sønderjyllands hjemmeside til en pris af 225 kr.