Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvigske afgangselever støttes af Grænseforeningen

25. juni 2020

Som noget nyt modtager alle sydslesvigske elever, der færdiggør en uddannelse på en dansk skole, i år et gavekort på 5.000 kr. til et højskoleophold i Sønderjylland. Det er Grænseforeningen, der står bag

Alle sydslesvigske elever, der afslutter en uddannelse på en dansk skole, har i år modtaget et gavekort på 5.000 kr. til et højskoleophold i Sønderjylland.  På billedet ses 9. og 10. klasserne ved dimissionen på Læk Danske Skole i 2019.

Alle sydslesvigske elever, der afslutter en uddannelse på en dansk skole, har i år modtaget et gavekort på 5.000 kr. til et højskoleophold i Sønderjylland. På billedet ses 9. og 10. klasserne ved dimissionen på Læk Danske Skole i 2019.

Foto: Lars Salomonsen

I de seneste år har alle sydslesvigske studenter modtaget en gavekort på 5.000 kr. til et højskoleophold i Sønderjylland af Grænseforeningen. I år modtager også de sydslesvigske elever, der ikke tager en studentereksamen, men færdiggør deres skolegang efter 9. og 10. klasse, et gavekort på 5.000 kr. Det sker for at styrke alle unge i det danske mindretal i Sydslesvig, forklarer Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.

”I Grænseforeningen mener vi, det også er vigtigt at styrke forbindelsen til de unge i mindretallet, der ikke tager en studentereksamen og typisk efterfølgende videreuddanner sig i Danmark. For det er jo de unge, der uddanner sig til håndværkere, frisører og kontorassistenter og lignende, der typisk bliver i Sydslesvig, og som mindretallet derfor bør holde fast i. Mange af dem glider langsomt ud af mindretallet, når de begynder på en tysk erhvervsuddannelse”, siger Knud-Erik Therkelsen og tilføjer:

”Vi håber derfor, at mange af de unge vil gøre brug af muligheden for at komme på højskole nord for grænsen, så de kan blive bedre til dansk og få sig et netværk i Danmark. Det vil på sigt styrke mindretallet”, siger han.

I alt er knap 400 gavekort blevet uddelt til de sydslesvigske afgangselever i 9. og 10. klasse på Cornelius Hansen-Skolen, Gustav Johannsen-Skolen, Jens Jessen-Skolen, Duborg-Skolen, A.P. Møller-Skolen, Sønder Brarup Danske Skole, Husum Danske Skole, Læk Danske Skole og Jes Kruse-Skolen samt studenterne på Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. Ifølge Knud-Erik Therkelsen er gavekortene blevet godt modtaget.

”Vi har fået meget positive tilbagemeldinger, og mange var meget overraskede og glade. Nu håber vi, at mange også vil gøre brug af gavekortet”, siger han.

Ifølge Knud-Erik Therkelsen har højskolegavekortet, der tidligere kun blev tildelt de sydslesvigske studenter, været et udtryk for en skævvridning, som der nu gøres op med.

”Det handler i bund og grund om at bruge kræfterne rigtigt og give alle lige muligheder”, siger han.

Rettelse 3. juli 2020 kl. 10.30: Det er Alving Fonden, der administreres af Grænseforeningen, som yder tilskuddet på 5.000 kr. til sydslesvigske afgangselever. Tilskuddet gives som nævnt i artiklen som et gavekort. Det er også muligt at få tilskud til et højskoleophold gennem ansøgning til Alving Fonden. Læs mere her: https://graenseforeningen.dk/om-os/soeg-fondsstoette/stoette-til-unge-sydslesvigeres-hoejskoleophold-i-soenderjylland