Tilbage til nyhedsliste

Unge diskuterede grænsekontrol på Ungdommens Folkemøde

10. september 2021

Der blev diskuteret grænsekontrol, da Grænseforeningens Elevambassadører og Kulturmødeambassadører deltog på Ungdommens Folkemøde 2021 i Valbyparken den 8.-9. september.

Kulturmødeambassadør Nesrin åbner grænsebommen for en gruppe drenge fra Mulernes Legatskole, Odense, der med otte korrekte svar ud af ti mulige klarede grænsekontrollen ved Grænseforeningens stand i Mangfoldighedsteltet på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken den 8.-9. september.

Kulturmødeambassadør Nesrin åbner grænsebommen for en gruppe drenge fra Mulernes Legatskole, Odense, der med otte korrekte svar ud af ti mulige klarede grænsekontrollen ved Grænseforeningens stand i Mangfoldighedsteltet på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken den 8.-9. september.

Foto: Grænseforeningen

”Ej, er I for grænsekontrol?”, siger en pige til sine veninder.

En gruppe gymnasiepiger har bevæget sig ind i Mangfoldighedsteltet på Ungdommens Folkemøde 2021 i Valbyparken, hvor Grænseforeningen deltager sammen med organisationerne Mellemfolkeligt Samvirke, Unge Med Handicap og Jødisk Informationscenter.

”Ja, vi skal jo have styr på corona”, svarer en af veninderne, mens hun lægger en lille lyserød hoppebold i en højkantet glasskål, der er markeret med ordet ’FOR’.

Det er Grænseforeningens Elevambassadører, et korps af unge gymnasieelever fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland, der står bag den interimistiske meningsmåling for og imod grænsekontrol.

Elevambassadører Tjure Lohse fra det tyske gymnasium, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, i Aabenraa engagerer sig i snakken med gymnasiepigerne. Han fortæller om konsekvenserne af grænsekontrollen for grænselandets borgere, hvordan det besværliggør fri bevægelighed, og hvor mange penge det egentligt koster at have politifolk til at stå fast ved den dansk-tyske grænse.

”Det overrasker mig, at der faktisk er mange, som til at begynde med er for grænsekontrollen. Min fornemmelse er, at de perifært har fulgt med i den politiske debat og tænker, at det er det rigtige, bl.a. for at holde kriminelle ude af landet og for at holde styr på corona”, siger 17-årige Tjure Lohse efterfølgende.

”Men når man fortæller om hverdagen i grænselandet og betydningen af den åbne grænse, er de fleste meget lyttende og ender som regel på ’imod’”, tilføjer Tjure Lohse, der også formåede at overbevise gruppen af gymnasiepiger.

Kan du komme forbi grænsekontrollen?

På Grænseforeningens stand i Mangfoldighedsteltet har forbipasserende gymnasieelever også kunne prøve kræfter med ti spørgsmål fra den seneste indfødsretsprøve, hvoraf otte korrekte svar ville resultere i, at den medbragte grænsebom ville åbne. Seancen blev ledet af Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, et korps af unge med mindretalsbaggrund.