Gå til listen over genforeningssten

Bederslev

Allerede i juli måned 1919 samledes følgende mænd i Bederslev: Hans Jensen Damholm, Hans Chr. Hansen, lærer Madsen og Bendt Jørgensen for at tale om at rejse en sten til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark. Dette kan man læse i "Mindestenen i Bederslev"s forhandlingsprotokol, som i dag findes i lokalarkivet i Otterup.

Tidspunktet for drøftelserne skal ses i lyset af underskrivelsen af Fredstraktaten i Versailles den 28. juni 1919, hvor det udtrykkeligt var nævnt, at grænsen mellem Tyskland og Danmark skulle afgøres ved folkeafstemning.

Den 16. juli 1920 afsløredes genforeningsstenen i Bederslev. Lærer Madsen holdt afsløringstalen, hvorefter de fremmødte marcherede op på kirkegården, hvor der nedlagdes kranse på de 16 afdøde veteraners grave, mens fanen, der blev båret af en 84-årig veteran, sænkedes. Efter gudstjenesten forsamledes man igen på festpladsen, hvor folketingsmand H.J. Jørgensen holdt en tale, inspireret af de store sønderjyske genforeningsfester, fra hvilke folketingsmanden lige var hjemkommet.

Da man gravede ud til fundamentet, fandt man en gammel en-skilling fra året 1863 - året, da urolighederne som forløber for 1864 var begyndt. Stenen blev fundet på gårdejer Bendt Bendtsens mark. Stenhugger Jørgensen, Otterup indhuggede teksten.

Genforeningsstenen står på et græsklædt areal ved indkørslen til kirken. Mindestenen er sat på en opmuret sokkel bestående af marksten i 3-4 skifter. Soklen er en keglestub der måler 0,90 x 0,90 x 0,50 m i bunden og 0,70x0,70 i toppen, hvorpå mindestenen er sat. Stenen er i lys bjergart, 1,00 x 0,70 x 0,60 m.