Gå til leksikonoversigt

Årø

Steder

5,7 km² stor ø i Lillebælt lidt syd for mundingen af Haderslev Fjord. Øen består af et par nord-syd forløbende randmoræner (se Landskabsformer i Sønderjylland) med sumpede strandenge imellem. Russerdiget, langs den nordlige og den østlige kyst, påbegyndtes af russiske krigsfanger under 1. Verdenskrig. Diget beskytter mod kraftige variationer i vandstanden, som til tider opstår på grund af vindstuvning. Smukke feddannelser på den sydvestlige og den sydøstlige side af øen. De tilhørende strandenge rummer en række sjældne planter. Øen har været beboet allerede i ældre stenalder. Årø by er velbevaret og ligger samlet omkring havnen, der var og er øens centrum. I byen findes Julekirken, indviet Juledag 1910 som anneks til Øsby Kirke, samt Brummers Gård, hvortil en fredet bullade er flyttet fra Haderslev. Fra havnen er der færgeforbindelse til Årøsund. Øen har 163 indbyggere i 2011.

Af Morten Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Peter Gravesen m.fl. (red.): Geologisk Set. Det Sydlige Jylland. 2004. Skovog Naturstyrelsen: Aarø og Aarøsund (folder).