Gå til leksikonoversigt

Adler, Jacob Georg Chr., 1756-1834, teolog

Personer

Orientalist og rationalistisk teolog. 1792-1834 generalsuperintendent for Slesvig, fra 1806 tillige for Holsten. Adlers kirkeritual fra 1797 vakte anstød i mange menigheder på grund af omformuleringer i rationalistisk ånd (Agendestriden). Også salmebogen af 1798 mødte modstand, medens skoleloven af 1814 blev vel modtaget (se Skolevæsen før 1920). 

Af Günter Weitling  i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011, s. 13

Litteratur:
Lars N. Henningsen: "Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790'ernes Slesvig". Historisk Samfund for Sønderjylland, 2016..