Gå til leksikonoversigt

Afstemningsfester

Begreber

Over det meste af Sønderjylland afholdes afstemningsfester eller -møder til minde om folkeafstemningen 10. februar 1920. Det begyndte med fester på selve afstemningsaftenen i 1920 arrangeret i tillid til, at stemmeoptællingen ville vise et dansk flertal med en grænseflytning som følge. Fra 1920’erne afholdtes afstemningsfester sognevis, og de var i reglen arrangeret af en eller flere foreninger. I perioden 1940-70 var det ofte Danske Samfund, der indbød til afstemningsfest. Programmet indeholdt fædrelandssange, en tale af en indbudt gæst, erindringsglimt fra tiden under tysk styre fortalt af en eller flere deltagere samt kaffebord..

Den kendteste afstemningsfest foregik på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 med deltagelse af bl.a. Christian 10., statsminister Niels Neergaard, lensgreve Otto Didrik Schack og mange flere.Det havde været naturligt, at de danske sønderjyders ledende skikkelse H.P. Hanssen havde holdt festtalen ved afstemningsfesten, men på grund af H.P. Hanssens holdning til spørgsmålet om grænsen skulle gå nord eller syd for Flensborg, fik han ikke lov til det.

Det var her statsminister Niels Neergaard udtalte de ofte citerede ord "De skal ikke blive glemt", som siden har været grundlaget for den danske stats støtte til det danske mindretal i Sydslesvig. Det diskuteres om statsministeren brugte udtrykket "De" eller "I". Det må regnes for usandsynligt, at danske sydslesvigere har deltaget i afstemningsfesten, hvorfor det er mest logisk, at statsministeren sagde "De skal ikke blive glemt". Men da kongen dagen efter gentog statsministerens ord, da han undervejs til Tønder standsede ved Kruså og mødte repræsentanter for det danske mindretal, er det sandsynligt at han har brugt ordene "I skal ikke blive glemt", som der også står på mindestenen i Kruså.

Traditionen var næsten ophørt i 1970’erne, men blev genoptaget i løbet af 1980’erne og afholdes stadig mange steder i Sønderjylland.

Litteratur:

Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011, s. 15.