Gå til leksikonoversigt

Altona

Steder

By ved Elben nordvest for Hamborg, i dag en del af denne.

Fiskerlejet Altona fik i 1604 flækkerettigheder med religionsfrihed af grev Ernst af Holsten-Pinneberg, hvilket satte en erhvervsudvikling i gang. Flækken kom 1640 under den danske konge og blev 1664 købstad med gunstige handels- og toldrettigheder. Den blev konkurrent til Hamborg og havde 1806 en handelsflåde på 296 skibe mod Hamborgs 258. Byen var omkring 1800 med sine 24.000 indbyggere den næststørste by i det danske monarki og var den klart dominerende by i Hertugdømmerne. Her oprettedes den Slesvig-Holstenske Speciesbank i 1788, og herfra udgik den første jernbane i monarkiet, Altona-Kiel, anlagt 1844. C.F. Hansen opførte i slutningen af 1700-tallet en række fornemme villaer i byen.

Den gennemgik en kraftig industriel udvikling i 1800-tallets anden halvdel og blev 1937 lagt sammen med Hamborg. I dag er den en bydel i Hamborg med knapt 250.000 indbyggere. 

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.