Gå til leksikonoversigt

Sønderborg

Steder

Sønderborg ligger på begge sider af Alssund og er forbundet med Jylland af Christian X’s Bro og Alssundbroen. Byen er vokset op omkring borgen Sønderborg Slot, som blev anlagt lidt før år 1200. Søfart var et vigtigt erhverv fra 1500-tallet, hvor Sønderborg-skibe sejlede i hele Østersøen med varer fra Als. Det preussiske bombardement i 1864 ødelagde store dele af byen. Efter år 1900 kom der opgang som følge af anlæggelse af tyske militære anlæg, denne opgang fortsatte efter Genforeningen.

Sønderborg var gennem middelalderen præget af skiftende tilhørsforhold til kongerne og de slesvigske hertuger. Dronning Dorothea døde her i 1571, og herefter gjorde hendes søn, hertug Hans den Yngre, Sønderborg til hovedresidens i sit vidtspredte hertugdømme. Under Svenskekrigene led byen hårdt, og i 1668 kom den atter under kronen. Fra midten af 1700-tallet kom en opblomstring, især for den oversøiske søfart. Der var atter stagnation under Napoleonskrigene, og først fra 1840’erne kom der igen fremgang.

I 1864-krigen blev Sønderborg hårdt ramt af preussiske bombardementer. Genopbygningen skete langsomt og tog først fart efter år 1900. Ved folkeafstemningen i 1920 stemte 57 % for Tyskland, men efter fraflytning af tyske embedsmænd i forbindelse med Genforeningen var der fra 1921 dansk flertal. Sønderborg er siden da blevet udbygget administrativt, industrielt og transportmæssigt og er i 2011 den største af de fire sønderjyske købstæder.

Sønderborg er præget af industri, handel og uddannelsesinstitutioner. Højteknologiske virksomheder inden for elektronik og IT er dominerende; en del af dem er etableret af ingeniører uddannet i Sønderborg, mens andre er opstået ved knopskydning fra Danfoss. Den største arbejdsplads (2011) er sygehuset med 1300 ansatte.

En afdeling af Syddansk Universitet udbyder ingeniøruddannelser, erhvervssprog og -økonomi samt europæiske studier og grænseregionsforskning. Desuden er her Hærens Sergentskole, Sygeplejeskole, Idrætshøjskolen, to gymnasier, erhvervsfaglige uddannelser og kunstskole. Byen har to kirker, Sankt Marie Kirke, opført 1595-1600 og Christianskirken 1947-58. Havnefronten er meget varieret med 17- og 1800-tals bygninger, en stor tysk flådestation (nu Sønderborg Kaserne) fra 1906-07 samt Alsion fra 2007.

Indbyggertal: 2.761 (1803), 4.114 (1864), 8.533 (1921) og 27.237 (2011). 

 

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Inge Adriansen og Peter Dragsbo (red.): Sønderborg i 750 år - tværsnit og perspektiver. Museet på Sønderborg Slot & Historisk Samfund for Als og Sundeved, 2005.

Holger Hjelholt m.fl. (red.): Sønderborg Bys Historie, bind 1-2, 1960-66.

Inge Adriansen og Peter Dragsbo (red.): I centrum ved grænsen, 2006