Gå til leksikonoversigt

Andersen, Nikolaj, 1862-1919, digter og sprogforsker

Personer

Nikolaj Andersen blev født i 1862 i landsbyen Svejrup ved Aabenraa, hvor hans far var maler. Efter landsbyskolen fik han privatundervisning hos sognepræsten og kom på Haderslev latinskole, hvorfra han blev student i 1883. Han blev uddannet som matematiker på tyske universiteter men vendte i slutningen af 1880'erne tilbage til Sønderjylland hvor han engagerede sig i den sønderjyske sag..

I 1888 blev han medarbejder på Flensborg Avis under Jens Jessen, der forstod at udnytte hans evner. Efter få måneder som leder af avisens Aabenraa-udgave ("Aabenraa Avis") blev Nikolaj Andersen redaktør for den tysksprogede udgave, "Flensburger Zeitung". Men Nikolaj Andersen kunne ikke trives under Jens Jessens meget autoritære ledelse og forlod avisen i 1892.

Nikolaj Andersen havde også en poetisk åre og leverede adskillige digte på dialekt til Sønderjyske Årbøgers første årgang, som udkom i 1889. De følgende år var Nikolaj Andersens dialektdigte et fast indslag i årbogen, og da Sprogforeningens Almanak begyndte at udkomme i 1894 blev det samme tilfældet her. Et udvalg af hans digte og fortællinger blev udgivet af Sprogforeningen i 1930.

I 1890'erne var Nikolaj Andersen beskæftiget med sprogvidenskabelige studier, bl.a. til afhandlingen "Den musikalske akcent i østslesvigsk", som udkom i 1897. Afhandlingen påviser med udgangspunkt i felstedmålet, at det sønderjyske sprog er nordisk og jysk i modsætning til de teorier, som var fremsat om at det var en nordtysk dialekt. Andre af hans sprogvidenskabelige arbejder havde lignende politiske motiver, men blev alligevel videnskabeligt anerkendt.

Fra 1900 blev Nikolaj Andersen sekretær og bibliotekar i Sprogforeningen, hvor han ikke alene havde det daglige ansvar for foreningens bibliotek på Folkehjem, men også for de ca. 200 filialer rundt om i Sønderjylland. Nikolaj Andersen og hustruen Sophie overtog i 1902 forpagtningen af Folkehjem. Under 1. Verdenskrig virkede Nikolaj Andersen som redaktør på Hejmdal

Af H.E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.
Det Nationale Portrætgalleri på Folkehjem. Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland 2005.