Gå til leksikonoversigt

Becker-Christensen, Henrik, født 1950, tidl. generalkonsul

Personer

Henrik Becker-Christensen var dansk generalkonsul i Flensborg i perioden 1998 til 2017. I perioden 1976-1998 var Henrik Becker-Christensen ansat ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, og fra 1992-98 var han instituttets direktør.

Han blev udnævnt på baggrund af en omfangsrig, alsidig og lødig videnskabelig produktion med fokus på tre hovedværker; Skandinaviske drømme og politiske realiteter (1981), Dansk toldhistorie, bd. II (1998) og Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-32 bd. I-II (1990).

Henrik Becker-Christensen er især kendt for sin indsats om grænselandets problemer og historie, idet hans forskning rummer den hidtil mest indgående undersøgelse af det tyske mindretals forhold fra Genforeningen i 1920. Hans bidrag betegnes som en pionérindsats, da det er lykkedes Henrik Becker-Christensen at udtrykke væsentligt nyt om mindretalsproblemerne omkring den dansk-tyske grænse.

Henrik Becker-Christensen er blevet fremhævet som en særdeles flittig og udpræget empirisk orienteret forsker, der har leveret grundlæggende forskningsbidrag inden for nyere dansk historieforskning.

Karrieren som generalkonsul sluttede i forbindelse med en regerings-rokade i slutningen af 2016, hvor det på regeringsplan blev besluttet, at daværende kultur- og kirkeminister Bertel Haarder skulle overtage posten. Det affødte protester fra det danske mindretal med det resultat, at Bertel Haarder frabad sig posten. Stillingen blev derefter opslået og besat af tidligere formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen.

Henrik Becker-Christensen: "Diplomat i grænselandet. Erindringer og baggrund 1998-2017". Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020.

Litteratur:
Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-1932. Institut for Grænseregionsforskning 1990
Henrik Becker-Christensen: Byen ved grænsen. Tønder 1920-1970. Institut for Grænseregionsforskning, 1993. 349 sider : ill.