Gå til leksikonoversigt

Bommerlund Plantage

Steder

700 ha statsskov beliggende på hedesletten vest for motorvej E45 et stykke nordligere end Frøslev Plantage. Ligesom denne er Bommerlund Plantage plantet af det preussiske forstvæsen i perioden fra 1880 til 1910. Jorderne stammer dels fra den gamle hærvejskro (Bommerlund Kro) og dels fra hedearealer tilhørende bønderne i Vejbæk og Stoltelund. Plantagen er en typisk flad hedeplantage, der er domineret af rødgran. I 1999 gik en stor storm hårdt ud over plantagen, og gentilplantningen er sket med blandinger af flere træarter. Løvtræ er plantet dels som bælter og dels som indblandinger i bevoksningerne.

Mod nord afgrænses plantagen af Gejlå og i denne ende af plantagen findes det meget smukke moseområde Paradiset med en afmærket vandrerute. Der findes en fast og stigende bestand af dåvildt, kronvildt og råvildt i plantagen. Hærvejen løber gennem området med indgang til plantagen ved Gejlå Bro, en smuk og fredet stenbro der blev anlagt i 1818. Den er en af de få bevarede broer fra den gamle Oksevej.

Af Inge Gillesberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.