Gå til leksikonoversigt

Casinomødet 1848

Begreber

Møde afholdt den 20. marts 1848 på Casinoteatret i København. Det var indkaldt af de nationalliberale politikere med Orla Lehmann som en af de centrale personer. Der blev vedtaget en række resolutioner, bl.a. om hertugdømmet Slesvig, hvor man ønskede en fællesforfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig.

Mødet var blevet fremskyndet et par dage, da der var opstået rygter om, at slesvig-holstenerne havde gjort oprør i Rendsborg. Dagen efter mødet fulgte et folketog til kongen og dannelsen af Martsministeriet den 28. marts. Det betød samtidig, at slesvig-holstenernes krav afvistes. Dette udløste oprør i Slesvig-Holsten og hermed Treårskrigen. 

Se også artiklen Oprøret i Rendsborg.