Gå til leksikonoversigt

Bordesholm

Steder

Landsbyen Bordesholm ligger syd for Kiel. Byen er mest kendt for sit augustinerkloster og klosterkirke, der ind til 1666 rummede det berømte Bordesholm-alter, udført af træskæreren Hans Brüggemann. Bordesholm Kloster blev nedlagt i begyndelsen af 1300-tallet og fortsatte de følgende ca. 100 år som lærd skole. I begyndelsen af 1400-tallet blev skolen flyttet til Kiel og dannede blev grundlaget for Kiels Universitet.

Christian 2. sluttede i 1522 i Bordesholm forlig med sin onkel hertug Frederik (senere Frederik 1.) om, at hertugdømmerne Slesvig og Holsten skulle forblive samlet under en eventuel krig mod Hansebyen Lübeck. Samtidig opgav Cristian 2. sin ret til at bortforlene Holsten og endelig skulle kongen indfri sin gæld til hertug Frederik.

BordesholmalteretFoto: Walther Körber