Gå til leksikonoversigt

Bov

Steder

Landsby beliggende mellem Kruså og Padborg. Hærvejen løber igennem Bov og krydser grænsen umiddelbart syd for byen.

Bov Kirke er romansk og er bygget i den store kirkebygningstid mellem 1050 og 1250. Kirken er opført i utilhuggede kampesten, formentlig samlet på markerne i sognet. Hjørnekvadre og fundamentsten er dog tilhuggede. Våbenhuset stammer fra 1817. Kirken fik 1905 som en række andre sønderjyske kirker, et højt og iøjnefaldende tårn, formentlig inspireret af det overdimensionerede tårn, som blev bygget til Slesvig Domkirke i 1888-94. Prædikestolen er udført på Ringerincks værksted i Flensborg og skænket til kirken i 1626. Til venstre for korbuen står en dåbsgruppe fra 1250, som viser Jesus stående i Jordanflodens bølger mens Johannes står bagved og døber Jesus. Gruppen er udskåret af en hel egestamme. Pulpituret stammer fra 1705.

De første krigshandlinger under Treårskrigen fandt sted ved Slaget ved Bov den 9. april 1848.

Bov Kro fik sine privilegier i 1566 af Frederik 2. Men allerede i 1484 fik den første kro i Bov, Oldemorstoft, privilegier af Kong Hans. Denne kro er nu forsvundet, men den lå ved den tildligere herredsfogedgård af samme navn, som i dag rummer Bov Museum med en udstilling om Grænsegendarmkorpset og mindestuer for hjemstavnsdigteren Karsten Thomsen fra Frøslev.

Se Museum Oldemorstofts hjemmeside.

Litteratur:

Bov Sogn. Red. af Chr. Stenz og R.P. Sørensen. Historisk Samfund for Bov Sogn, 1969.