Gå til leksikonoversigt

Oldemorstoft

Steder

Gammel, stråtækt herredsfogedgård i Padborg. Gårdens historie går tilbage til 1472, hvor gården nævnes i skattelister fra Flensborg, men gården havde sin storhedstid i 1600-tallet, hvor den var sæde for herredsfogederne over Vis Herred. Det fortælles, at kong Christian 4. i december 1616 overnattede på Oldemorstoft undervejs fra borgen Svabsted ved Trenen til Haderslevhus. Den velhavende herredsfoged Nis Asmussen, der skænkede den endnu bevarede prædikestol i Bov Kirke, ejede på det tidspunkt Oldemorstoft

Under en omfattende renovering i 1970'erne blev der i den østlige del af bygningen fundet gamle dekorerede loftsbjælker, som efterfølgende blev restaureret af Nationalmuseet. Ligeledes afdækkede man i denne del af stuehuset de oprindelige farver på væggene og fik disse genskabt, således at rummene i stuehusets østlige del nu fremstår, som de gjorde omkring 1850. I den gamle stald fandt man endvidere en såkaldt manepæl, der ved hjælp af trylleformularer og overnaturlige midler skulle holde djævelen fra gården.

Oldemorstoft er i dag lokalhistorisk museum under Museum Sønderjylland med titlen Told- og Grænsemuseet. Her kan man bl.a. se uddrag af gendarmeriets historie fra 1920, herunder et kig ind i en gendarms hverdag. Her sættes også fokus på livet omkring grænsen og grænsens betydning gennem tiderne. I stuehusets vestlige afdeling kan bl.a. ses en udstilling om Slaget ved Bov.

Se Oldemorstofts hjemmeside