Gå til leksikonoversigt

Bredevad

Steder

Landsby i det vestlige Sønderjylland. Landsbyen er mest kendt for træfningen den 9. april 1940, hvor to danske soldater mistede livet i kamp mod den fremrykkende tyske besættelsesmagt.

Tyske og danske soldater ankom på samme tid til det vigtige vejkryds i byen. Den danske enhed åbnede ild og uskadeliggjorde den forreste panservogn i den tyske kolonne. Men overmagten blev hurtigt for stor, og de danske soldater måtte overgive sig.

Efter befrielsen blev der oprettet en mindelund på stedet hvor den danske kanonstilling havde været. Mindelunden er senere flyttet ca. 100 met, så den nu ligger synlig fra hovedvejen.

Uddrag af sekondløjtnant H.F.L. Nielsens redegørelse om kampen:

"På vejen til Bredevad blev kompagniet flere gange tvunget til at søge flyverskjul. Ca. 2 km syd for Bredevad holder forsynermaskinen ved 1. kanongruppe og er punkteret.

Ankommet til Bredevad giver jeg sergent Løvgreen ordre til at gå i stilling med 2. konongruppe og 1. trefodsgruppe, medens jeg giver ordre til korporal Dolleris om at køre til Korskro med 1. kanongruppe og 2. trefodsgruppe.

Jeg opdager ved halv syvtiden 2 fjendtlige panservogne ved vejgaflen vest for Bredevad. Sergenten løber hen og får kanonen i stilling, medens jeg melder mig tilbage til kompagnichefen.

Vi ser i vore kikkerter, at der vises et utydeligt signal fra den forreste panservogn. Kaptajnen giver signal til fjenden, at han skal gøre holdt, og der løber nu tyskere ud på marken og går i stilling.

Da fjenden begynder at køre frem. giver kompagnichefen ordre til, at ilden skal åbnes, idet det første skud skal være et varselsskud.

Fjenden kommer nærmere, og kanongruppen begynder at skyde. Fjenden besvarer ilden. Den første panservogn kører ud til højre ved vejgaflen antagelig ramt.

Der kører nu 3 panservogne frem.

Underkorporal Larsen skyder selv med maskinkanonen, men sergenten råber på ammunition. Jeg løber tilbage og sender magasiner frem.

Den første panservogn kører forbi mig og kører imod et træ ud for kroen.

Da den næste panservogn er kommet så langt frem, at kanonen ikke kan skyde for en vejsten, springer sergent Løvgreen til og drejer kanonen, hvorefter han selv skyder med denne. Panservognen rammes og kører i grøften ud for kanonen. En mand springer af og løber tilbage.

Panservogn nr. 3 beskyder kanongruppen. Gruppens mandskab bliver såret og dermed ukampdygtiggjort.

Trefodsgruppen beskyder fjenden, der, som tidligere omtalt, er gået i stilling og har åbnet ilden. Skytten bliver dræbt og forsyner 1 såret. Skydningen ophører nu på begge sider.

Da kaptajnen klokken 7 får øje på en fjendtlig kolonne, der kommer fra syd og panservognene, der kommer fra nord, gives der ordre til, at der ikke må skydes.

Delingen bliver afvæbnet og de sårede bragt ind i et hus, hvor de bliver undersøgt af en civil læge."

Kilde: "9. april skildret i breve fra danske soldater". Samlet og udgivet af Arne Stevns. Steen Hasselbalchs Forlag, 1940.