Gå til leksikonoversigt

Callø, Anne Marie, 1848-1916

Personer

Anne Marie Callø var forkæmper for den danske sag. Hun stammede fra en gårdmandsfamilie, blev uddannet som privatlærerinde og var ansat på Taubers pigeskole i Haderslev indtil sit ægteskab i 1880. Fortyskningen af skolevæsenet i 1888 fik Callø til at gå aktivt ind i det dansknationale arbejde som hjemmelærer for egne og andres børn. Hun skrev talrige debatindlæg i aviser og var en eftertragtet foredragsholder. I 1907 var hun medstifter af Den Nordslesvigske Kvindeforening og fra 1909 medlem af Sprogforeningens tilsynsråd.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.