Gå til leksikonoversigt

Christian Lassens Mindemuseum

Begreber

Christian Lassen var i en lang årrække fremtrædende medlem af SSF og gjorde et stort arbejde for det danske mindretal.

Han testamenterede sin landbrugsejendom på 80 ha i Jardelund (ca. 10 km vest for Flensborg) til Fælleslandboforeningen i Sydslesvig på den betingelse, at der skulle indrettes og drives et museum. Desuden blev der efter hans død oprettet Christian Lassens Mindefond (med en fondskapital på 900.000 Euro) til fordel for det danske virke i Sydslesvig.

Christian Lassens Mindemuseum er beliggende på adressen Kupfermühlenweg 4 i Jardelund. Henvendelse til Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V., Schiffbrücke 42 2., 24939 Flensburg, tlf. +49 461 14408 600 eller e-mail faelleslandboforeningen@gmx.de