Gå til leksikonoversigt

Johannsen, Gustav, 1840-1901, redaktør, rigsdagsmand

Personer

Gustav Johannsen var født på Angel i Sydslesvig og var fra 1864 bosat i Flensborg. Han var uddannet lærer og virkede som sådan indtil 1867, da de preussiske myndigheder tvang ham til at tage sin afsked. Herefter drev han en boghandel i årene 1867-1874. Johannsen var i 1869 medgrundlægger af Flensborg Avis, som han udgave indtil 1883 og var chefredaktør af i årene 1870 og 1874-1882. Som chefredaktør måtte han afsone tre fængselsdomme for såkaldte presseforseelser.

Gustav Johannsen var borgerrepræsentant i årene 1869-1874 og var medstifter af og formand for Spare- og Laanekassen for Flensborg og Omegn fra 1875, fra 1891 som direktør. Han var medstifter af Sprogforeningen i 1880 og bestyrelsesmedlem i perioden 1889-1901, og af Vælgerforeningen i 1888.

I 1880'erne byggede han bro mellem edsnægtere og edsaflæggere (se artiklen om edsstriden) og senere mellem H.P. Hanssens pragmatiske linje og Jens Jessens stejlere kurs.

Han var direktør for Flensborgs hestesporvognsselskab i 1881 og medudgiver af Sønderjyske Årbøger 1889-1901. Derudover var han bestyrelsesmedlem i en række danske selskabelige foreninger i Flensborg. Han var afholdt af både danske og tyske og fik tilnavnet "Flensborgs ukronede konge".

Størst betydning fik Johanssen som medlem af den tyske rigsdag 1881-1884 og 1886-1901 og den preussiske landdag 1889-1901. Med sit vindende væsen og sin sans politik knyttede han nære forbindelser til frisindede og socialdemokrater; med deres støtte kritiserede han i februar 1899 i en tre dage lang forespørgselsdebat i rigsdagen de preussiske myndigheders undertrykkelses- og udvisningspolitik i Nordslesvig.

Et portræt af Gustav Johannsen er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Af Per Høyer Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:
Klaus Tolstrup Petersen: "Gustav Johannsen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland". Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017