Gå til leksikonoversigt

Civilfanger

Ved udbruddet af 1. Verdenskrig blev fremtrædende dansksindede, samt ledende socialdemokrater og særligt farvandskyndige personer, som fx fiskere, interneret af de tyske myndigheder, som anså dem for at være ”politisk mistænkelige personer”. I alt omkring 290 personer blev interneret i de første dage af august 1914.

H.P. Hanssen var som medlem af den tyske Rigsdag i Berlin beskyttet af sin parlamentariske immunitet og blev løsladt efter et døgn. De øvrige civilfanger blev løsladt over nogle uger i september, og kun grev Schack fra Møgeltønder sad i arrest i Flensborg helt frem til 1. december. Mange af de internerede blev sendt til Altona, mens andre kom til øen Dänholm ved Rügen eller til Sønderborg Slot. Det var de militære myndigheder, der havde krævet de drastiske tiltag, hvorimod de civile myndigheder i Berlin var mere forbeholdne og overraskede over omfanget.

Af Jørn Buch i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.