Gå til leksikonoversigt

Schack, O.D., 1882-1949, lensgreve, amtmand

Personer

Otto Didrik Schack blev født på Schackenborg Slot. Han blev student i 1902 i Lübeck og overtog allerede i 1905 ved faderens død grevskabet. I hjemmet fik Schack igennem sin sjællandske mor, komtesse Henny L.V. Lerche (1858-1930), påvirket af stærke danske impulser, men han deltog ikke i den nationale debat.

I 1912, da jordkampen blev tilspidset, oprettedes Landeværnet for at bevare danskejet jord på danske hænder, hvortil O.D. Schack blev valgt som sekretær. I 1914 blev han medlem af Vælgerforening for Nordslesvigs tilsynsråd, som var de dansksindede sønderjyders vigtigste politiske organ. Det var formentlig på baggrund heraf, at Schack ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 sammen med 300 andre blev arresteret og interneret i Flensborg. Mens de fleste andre blev frigivet i løbet af en måneds tid, blev Schack tilbageholdt helt frem til 1. december 1914, mistænkt for landsforræderi. 

Under striden om Flensborg og 3. zone, som i 1919 splittede de politiske kredse i Danmark, undlod Schack at vælge side og trådte efterfølgende ud af tilsynsrådet. Efter at Flensborg-gruppen havde forladt vælgerforeningens tilsynsråd, lod han sig af de tilbageblevne vælge til formand ud fra den forudsætning, at der fortsat skulle forhandles med henblik på at nå til enighed. Schack blev således en forhandlingens mand, der forsøgte at forene de voldsomme følelser i begge lejre. Det var således Schack, der ved Genforeningsfesten den 11. juli 1920 bød Christian 10. velkommen og holdt hovedtalen i stedet for H.P. Hanssen, der om nogen havde været sønderjydernes frontkæmper.

Efter at grænsen var fastlagt, blev han den 1. maj 1920 konstitueret som amtmand over Tønder amt. Han havde et indgående kendskab til de lokale forhold, og han søgte ud fra sin sønderjyske baggrund også at forstå det tyske mindretals følelser og at imødekomme dets krav om fuldstændig ligestilling inden for den danske stat. Han har i denne henseende sammen med andre søgt at skabe afspænding af grænselandets modsætninger, navnlig på skolevæsenets område.

Et portræt af O.D. Schack er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Litteratur:

Lorenz Rerup i: Dansk Biografisk Leksikon, bind 13.
Ingolf Haase i: Portrætgalleri. Sønderjylland Historie efter 1815. 2009.