Gå til leksikonoversigt

Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS)

Begreber

Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og er et forbund af 27 danske menigheder fordelt på 22 pastorater med knap 6.000 medlemmer. Forbundet har ansat 19 præster, som ledes af provst Hasse Neldeberg Jørgensen i Flensborg. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

Trods udbredt dansk folkesprog var kirkesproget tysk i Sydslesvig siden Reformationen. Kun i Helligåndskirken i Flensborg var der dansksprogede gudstjenester. De blev i 1900 halveret, og som reaktion herpå oprettedes i 1905 Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn. I 1920 anmodede denne forening om at få en egen dansk præst inden for den tyske kirkes rammer, men fik afslag. Som følge heraf blev der i 1921 grundlagt en frimenighed, Den danske Menighed i Flensborg og Omegn, der samme år blev tilsluttet Dansk Kirke i Udlandet.

Efter 1945 blev 3 danske præsteembeder til 24, og i 1959 oprettedes Den danske Kirke i Sydslesvig. Forholdet til den tyske kirke var i en årrække spændingsfyldt. Gudstjenesterne foregik mest i danske skoler og forsamlingshuse, fra 1950’erne også i egne danske kirker.

Med en tysk lov om samarbejde med den danske kirke i 1968 blev der indledt et harmonisk samliv. Den danske kirke fik anerkendelse og et årligt tilskud svarende til 4 præstestillinger samt adgang til sognekirkerne. Siden 2004 virker DKS i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker.

Menighederne afholdt i 2004 1.425 gudstjenester 73 forskellige steder og 90 børnehave- og skolegudstjenester.

Læs mere om Dansk Kirke i Sydslesvig på http://www.dks-folkekirken.dk/

Læs mere om kirkerne i Sydslesvig her.

 

Litteratur:

Lars N. Henningsen, Kirke og folk i grænselandet. Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-1996. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Lars N. Henningsen, Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.