Gå til leksikonoversigt

Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS)

Begreber

Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og er et forbund af 24 danske menigheder fordelt på 20 pastorater med ca. 5.500 medlemmer (2023). Forbundet har ansat 19 præster, som ledes af provst Hasse Neldeberg Jørgensen i Flensborg. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

Trods udbredt dansk folkesprog var kirkesproget tysk i Sydslesvig siden Reformationen. Kun i Helligåndskirken i Flensborg var der dansksprogede gudstjenester. De blev i år 1900 halveret, og som reaktion herpå oprettedes i 1905 Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn. I 1920 anmodede denne forening om at få en egen dansk præst inden for den tyske kirkes rammer, men fik afslag. Som følge heraf blev der i 1921 grundlagt en frimenighed, Den danske Menighed i Flensborg og Omegn, der samme år blev tilsluttet Dansk Kirke i Udlandet.

Efter 1945 blev tre danske præsteembeder til 24, og i 1959 oprettedes Dansk Kirke i Sydslesvig. Forholdet til den tyske kirke var i en årrække spændingsfyldt. Gudstjenesterne foregik mest i danske skoler og forsamlingshuse, fra 1950’erne også i egne danske kirker.

Med en tysk lov om samarbejde med den danske kirke i 1968 blev der indledt et harmonisk samliv. Den danske kirke fik anerkendelse og et årligt tilskud svarende til fire præstestillinger samt adgang til sognekirkerne. Siden 2004 har DKS virket i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker.

Læs mere om Dansk Kirke i Sydslesvig på http://www.dks-folkekirken.dk/

 

Litteratur:

Lars N. Henningsen, Kirke og folk i grænselandet. Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-1996. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Lars N. Henningsen, Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.