Gå til leksikonoversigt

Dansk Kultursamfund af 1910

Begreber

Dansk Kultursamfund stiftedes på initiativ af professor Harald Høffding i 1910 af en kreds af personer, der var aktive i støtten til danskheden i Sønderjylland. Kultursamfundet adskilte sig på afgørende punkter fra andre eksisterende sønderjyske foreninger, idet det udelukkende modtog sine midler på de årlige finanslove. Hjælpen måtte derfor i begyndelsen ydes i stilhed, men efter Genforeningen i 1920 fortsatte uddeling af støtte, men nu i åbenhed.

Dansk Kultursamfund af 1910 eksisterer stadig og støtter forskellige kulturelle og historiske aktiviteter i Sønderjylland. Endvidere yder Kultursamfundet rente- og afdragsfrie lån til vedligeholdelse af sønderjyske forsamlingshuse. For tiden (2008) har Kultursamfundet ca. 12 mio. kr. udlånt på fordelagtige vilkår (rente- og afdragfri) til 83 sønderjyske forsamlingshuse.

Dansk Kultursamfund har siden oprettelsen kun haft fem formænd, nemlig H.P. Hanssen, Hans Jefsen Christensen, Peter Gorresen, J.K. Hansen og Frode Sørensen, som overtog formandskabet i 2009.

Kultursamfundets midler bevilges fra Tipsmidlerne under Kulturministeriet.

Litteratur:

Harald Jørgensen: "For de gamle som faldt. Træk af Dansk Kultursamfunds indsats 1910 - 1985". C. A. Reitzels Forlag, 1986.