Gå til leksikonoversigt

Den dansk-slesvigske delegation

Begreber

Delegation af sønderjyske og danske politikere, som i marts 1919 deltog i fredskonferencen i Versailles, som førte til Versailles-fredstraktaten. Delegationen var breds sammensat af repræsentanter for de stridende kræfter blandt Aabenraafolk og Dannevirkebevægelsen. Delegationens medlemmer ses på billedet til højre:

Fra venstre side: Andreas Grau, Nis Nissen, Emil Glückstadt, H.D. Kloppenborg-Skrumsager, H.P. Hanssen, Niels Neergaard, Alexander Foss, C.V. Bramsnæs, P. Munch og H.N. Andersen. Bag de to sidstnævnte sekretæren Helm Petersen.