Gå til leksikonoversigt

Domænegårde

Begreber

Betegnelse for 36 store landbrugsejendomme i Nordslesvig, som spillede en stor rolle i den dansk-tyske jordkamp i årene op til Genforeningen i 1920. Ordet "domæne" komme fra det franske "le domaine de l'État", der betyder statsgods og betegnede de gårde, som det preussiske styre erhvervede i Polen, Rhinlandet og Nordslesvig. Gårdene indgik i fortyskningsarbejdet i grænseområderne på den måde, at de preussiske myndigheder mod en beskeden afgift overlod gårdene til en bestyrere, som beholdt udbyttet af avlen og besætningen. Bestyrerne var derfor motiverede for at gøre gårdene til mønstergårde, der kunne tjene som forbillede for egnens bønder og påvirke dem i tysk retning.

Ved Genforeningen i 1920 overgik de 36 "Domänenhöfe" til den danske stat og blev administreret af den danske Domæneforvaltning, ledet af gårdejer P.J. Refshauge fra Oksbøl ved Haderslev.

Domænegårde på kort

Vis Sønderjyske domænegårde på et større kort

Kilde: De sønderjyske domænegårde. Redaktion og billedtekster: Niels H. Kragh-Nielsen. Sønderjyske billeder 7. Udgivet af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2001