Gå til leksikonoversigt

Domkapitelamtet

Steder

Ved ophævelsen af Slesvig Domkapitel i 1658 blev dets jordbesiddelser delt mellem kongen og hertugen af Gottorp. Disse blev i 1713, straks efter kongens endelige erobring af Gottorp, forenet til et amt, der havde fælles amtmand med Hytten Amt.

Domkapitelamtet udgjorde ikke et sammenhængende område, men bestod af gårde og huse spredt over store dele af Sønderjylland på nær de gamle Utlande, dvs. de gamle marskområder og vestslesvigske øer og halliger syd for den nuværende grænse samt de sydøstslesvigske godsområder og Nordslesvig.

I 1771 blev Domkapitelamtet nedlagt og dets besiddelser lagt ind under de respektive amter.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.