Gå til leksikonoversigt

Hytten Amt

Steder

Hytten Herred blev 1741 etableret som et selvstændigt len/amt ved en udskillelse fra Gottorp Amt. Det havde amtmand fælles med Domkapitelamtet. Med ophævelsen af sidstnævnte amt i 1777 blev Hohn Herred og landskabet Stabelholm lagt til amtet. På nær Stabelholm, der blev en del af Slesvig Kreds, blev Hytten Amt i 1867 lagt sammen med Ekernførde Herred og købstad til Ekernførde Kreds.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning, bind II, 2007.