Gå til leksikonoversigt

Dybbølmærket

Begreber
1935 Dybbølmærkesalg

I forbindelse med Grænseforeningens stiftelse i 1920 lancerede chefredaktør Niels Carl d'Obry Willemoes, som var medlem af foreningens første hovedstyrelse ideen om "en sønderjysk dag" med et mærkesalg til fordel for Grænseforeningens arbejde. Ideen blev en realitet få måneder senere med den første "Dybbøldag" den 18. april 1921.

Redaktør Willemoes var født i Flensborg i 1867. Hans far var medredaktør hos den legendariske chefredaktør på Flensborg Avis Gustav Johannsen. Niels Carl d'Obry Willemoes blev også journalist og senere chefredaktør på Ribe Stiftstidende i perioden 1898 til 1937.

"Den sønderjyske dag" havde to formål, nemlig at sikre Dybbøl Banke som national mindepark og at støtte det danske arbejde i Sydslesvig.

Grænseforeningens lokalforeninger fejrer 2020 i tæt samarbejde med lokale foreninger

Man engagerede kunstmalerparret Agnes og Harald Slott-Møller (1864-1937) til at tegne et mærkemotiv. Resultatet blev et enkelt og rent møllemotiv i nationale farver. Vingerne står i korsstilling og signalerer nederlag og død (Stormen på Dybbøl den 18. april 1864 og over 5.000 faldne sønderjyder i Første Verdenskrig 1914-1918. Den røde opgående sol bagved signalerer håb og en ny tid (Genforening) mens den røde cirkel fuldender harmonien og forstærker morgenrøden og solglansen.

Det første Dybbølmærke kostede i 1921 10 øre. I 1940'ne var prisen steget til 25 øre, senere til 50 øre og i 1970 hævede man prisen til 1 kr. I 1994 blev prisen hævet til 2,- kr.

Skolesalget af Dybbølmærker blev indstillet efter salget i 2008. Idag sælges det originale Dybbølmærke kun af Grænseforeningens lokalforeninger i dagene omkring den 18. april. Samtidig er prisen steget til 5 kr./mærke. Overskuddet går til lokalforeningernes oplysningsarbejde.