Gå til leksikonoversigt

Ejderstenen

Begreber

Tavle opsat på byporten på Ejderøen i Rendsborg ca. 1670 som udtryk for Christian 5.'s vilje til at fastholde hertugdømmet Slesvig som en del af det danske rige. Stenen bærer indskriften:

EIDORA ROMANI TERMINUS IMPERII
(Ejderen - Det Romerske Riges grænse)

Christian 5. havde to gange forsøgt at fastholde Slesvig som en del af det danske rige, men stormagterne tvang ham til at tilbagelevere området. Det var en i datiden usædvanlig understregning af grænsen mellem Slesvig og Holsten, der jo begge var en del af det danske monarki. Antagelig har Ejderstenen skullet markere, at Slesvig var et gammelt dansk len, selvom den gottorpske hertug på dette tidspunkt hævdede sin suverænitet. I 1806 blev stenen taget ned samtidig med at Holsten blev indlemmet i den danske stat.

Som understregning heraf blev Ejderstenen nedtaget og sendt til København. I dag kan den ses på Tøjhusmuseet.

Litteratur:

Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.