Gå til leksikonoversigt

Eskesen, Morten, 1826-1913, dansk friskolemand

Personer

Morten Eskesen voksede op under fattige forhold i Lyne i Vestjylland. Han fik via sin sønderjyske farfar en særlig kærlighed til Sønderjylland og i øvrigt en stærk grundtvigsk påvirkning. Han blev uddannet til lærer på lærerseminaret i Snedsted i Thy, i øvrigt samtidigt med Christen Kold, som han lærte at kende der og beretter om i den lille bog "Mit samliv med Kold". I perioden 1853 til 1856 var han huslærer hos den fremtrædende sønderjyske politiker H.A. Krüger i Bevtoft, som han havde et nært venskab med. Dette skærpede yderligere hans interesse for de nationale spørgsmål. Fra 1856-58 underviste han på Grundtvigs foranledning på Marielyst (senere Grundtvigs Højskole) og var fra 1858-84 friskoleleder først i Rudme og senere, fra 1869, i Odense. Morten Eskesen var en fremragende fortæller, som kunne levendegøre danmarkshistorien, især med udgangspunkt i Grundtvigs oversættelse af Saxo til dagligdags dansk. Samtidig med sin lærervirksomhed stod Morten Eskesen for utallige folkelige møder og sammenkomster for unge og ældre. 

I 1889 flyttede Morten Eskesen til Kolding, hvorefter han især virkede som foredragsholder og formidler af unge sønderjyder til højskole- og studieophold i Danmark. Bjørnson skildrede i et vers ved Morten Eskesens 80-års fødselsdag hans arbejde, da han vandrede fra hjem til hjem i Sønderjylland for gennem samtale og sang at bringe opmuntring i de vanskelige år under preussisk herredømme. Morten Eskesen sagde i forlængelse heraf: "Det vers skal stå på min gravsten".

Hvor Danmarks jord blev revet over,
så hjerterødderne hang ved.
did Morten Eskesen sig vover
med trofast trøst fra sted til sted.
Han vil med sine tusind fjed
sy sammen hvad de søndersled.

Morten Eskesen huskes endvidere som komponist og udgiver af Nordiske Sange (1871 og 1875), som udkom i talrige oplag og fik stor udbredelse indtil den første højskolesangbogs udgivelse.

Han skrev også historiske værker, bl.a. Hans Krügers Saga (udgivet 1898) og en historisk fremstilling om Sønderjysk Samfund i perioden 1877-1894.

Litteratur:

Sprogforeningens Almanak 1914, s. 35: Erik Appel: "Af Morten Eskesens Saga".
Rødding Højskoles Årsskrift, 1923: Frede Therkelsen: "Sønderjydernes utrættelige forsanger".
Danebod Højskole, 1925: Kr. la Cour Pedersen: Morten Eskesens Saga.