Gå til leksikonoversigt

Eskildsen, Claus, 1881-1947, forfatter

Personer

Claus Eskildsen blev uddannet som lærer på seminariet i Egernførde i 1901. Senere tog han mellemskolelærer- og rektoreksamen og fik en gymnastiklærereksamen i Berlin i 1907-08. Han adskilte sig fra mange andre sønderjyske lærere ved at tage en tysk læreruddannelse. Fra 1902 var han lærer ved Sæd i Ubjerg Sogn, fra 1905 præparandlærer i Tønder og fra 1909 seminarielærer ved Tønder Seminarium. Men efter deltagelse i Første Verdenskrig og i forbindelse med afstemningskampen omkring 1920 knyttede han sig til danskheden. Som lærer ved Tønder Seminarium efter Genforeningen udgav han flere børnebøger, bl.a. Ole Bole ABC, som udkom i over 300.000 eksemplarer. Endvidere udgav han en meget populær vejledning for lærere med titlen "Det første Skoleaar".

Han sad i perioden 1909 til 1919 i Tønder byråd og var bl.a. bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Sønderjylland og i 1924 var han sammen med Hans Lausten-Thomsen initiativtager til Sønderjysk Månedsskrift.

Eskildsen blev senere berygtet for sin bog "Dansk Grænselære", der udkom i 1936 og med henvisning til nazisternes Blut und Boden-teori argumenterede for, at dansk folkepræg og egenart strakte sig helt ned til Danevirke.

Bogen blev på udgivelsestidspunktet betragtet som et indlæg i den fortsatte diskussion om grænsens placering og nærmest som et forsvar for 1920-grænsen. Fra hjemmetysk side blev der nemlig i løbet af 1930'erne stillet krav om en grænserevision med påstande om Nordslesvig som urtysk "Volksboden" (folkeland), og Eskildsen svarede i sin bog igen af samme skuffe, men altså med det modsatte synspunkt. Eskildsens strategi var, uden at han selv var nazist, at bruge selvsamme argumentation.

Bogen dokumenterer klart (ud fra Blut und Boden argumentationen) at Sønderjylland/Sydslesvig har dansk/nordisk folkepræg og egenart og derfor burde være en del af Danmark. Hermed bringer han det nazificerede tyske mindretal i dilemmaet, at hvis de fastholder deres tyskhed, kan de ikke være nazister (der går ind for Blut und Boden), og hvis de fastholder nazismen, kan de ikke være tyske, for Sønderjylland er, med henvisning til Blut und Boden argumentationen, dansk.

Bogens klare nazistiske undertoner (Blut und Boden) blev kun registreret af ganske få i 1930'erne. En af de klareste kritikere var højskolelærer Poul Engberg ved Askov Højskole, der i en dobbeltkronik i dagbladet Hejmdal den 15. og 16. juni 1938 diskuterede modpolerne "Blut und Boden" eller folkevækkelse.

Claus Eskildsen blev i årene omkring udgivelsen og under besættelsen en overordentlig efterspurgt foredragsholder, ikke mindst i Grænseforeningen.

Efter Anden Verdenskrig blev bogen brugt som argument for at flytte grænsen sydpå, helst til Ejderen.

I 1942 udgav han endvidere bogen "Den sønderjydske Befolknings Slægtsforbindelser".

Kilder:

Danmarks Nationalleksikon.

Axel Johnsen: Dannevirkemænd og Ejderfolk, Studieafdelingen ved Det danske Centralbibliotek i Flensborg, 2005.